Het PFAS bemonsteringsprotocol is geactualiseerd

In overeenstemming met branchevereniging VVMA heeft het expertisecentrum PFAS, het bemonsteringsprotocol geactualiseerd naar de laatste inzichten met betrekking tot PFAS. Het aangepaste protocol wordt vanaf heden door de gehele branche gehanteerd.

De VKB heeft de opdracht gegeven om het bemonsteringsprotocol bij te werken met de laatste inzichten over PFAS. De aangepaste ‘handreiking PFAS bemonsteren’ is afgestemd met de VVMA. Omdat de kennis over de bemonstering van PFAS nog steeds in volle ontwikkeling is, betreft het (nog) geen NTA of SIKB protocol. Omdat het over een handreiking gaat kunnen nieuwe inzichten in de toekomst sneller worden verwerkt.

Ten opzichte van het protocol is er nu in de handreiking:

  • Duidelijker onderscheid gemaakt tussen de maatregelen die genomen moeten worden om contaminatie tegen te gaan en maatregelen om opname/het blijven plakken van PFAS aan materiaal tegen te gaan.
  • Passages aangepast die raakvlakken hebben met AP04 en AS SIKB 3000 waardoor ze op elkaar aansluiten.
  • De tekst aangepast over PFAS en veilig werken met onder andere een verwijzing naar website van de CROW voor nieuwe SRCarbo-waarden.
  • Uitgelegd wat de verschillen zijn tussen PFAS, fluorpolymeren en gefluoreerde polymeren.
  • Verwijzingen opgenomen naar BRL-protocollen waarin staat aangegeven dat contaminatie en het verlies van stoffen uit het monster zo veel mogelijk voorkomen moeten worden.
  • Een lijst met voorbeelden van fluorpolymeren opgenomen.
  • Een lijst met afkortingen en aanvullende bronnen opgenomen.
  • Uitleg gegeven wanneer een stof PFAS en fluorpolymeer vrij is.

De belangrijkste wijziging gaat over het verpakkingsmateriaal van de te nemen monsters. De tabel hiernaast geeft aan welke materialen zijn toegestaan.

Kennisdocument PFAS veldwerk en analyse (juli 2019 website RWS(Rijkswaterstaat) Bodem+)Handreiking PFAS bemonsteren versie 1.0 (25 juni 2020 website RWS Bodem+)
Bewaren van grondmonstersHDPE, PP potten/flessenGlazen, PEEK, HDPE, PE, PP of stalen potten/flessen
Bewaren van waterbodemmonstersHDPE, PP potten/flessenGlazen, PEEK, HDPE, PE, PP of stalen potten/flessen
Bewaren van vloeibare (schenkbare) slib- en waterbodemmonstersHDPE, PP potten/flessenPEEK, HDPE, PE, PP of stalen potten/flessen (geen glas)
Bewaren van watermonstersHDPE, PP potten/flessenPEEK, HDPE, PE, PP of stalen potten/flessen (geen glas)

(bron: VKB)