Voor advies en onderzoek op het gebied van bodem-, water- of luchtkwaliteit, geluid of bouwfysica en vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening kunt u ook bij ons terecht.

Bodemonderzoek

De bodem en zorgvuldig omgaan met de bodem is een steeds belangrijker item in Nederland. Het wettelijk kader hiervoor wordt gevormd door de wet bodembescherming. Er zijn verschillende aanleidingen te noemen voor het uitvoeren van bodemonderzoek. De Wet bodembescherming geeft regels om de bodem te beschermen en bodemverontreiniging te voorkomen. Om de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem te bepalen is het uitvoeren van een bodemonderzoek noodzakelijk. Het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) toetst de kwaliteit van de grond aan de geldende normen en wettelijke kaders. Het geeft een duidelijk beeld van de mogelijke risico’s bij toekomstige bouwplannen of gebruik van de locatie. Wij kunnen u helpen bij al uw vraagstukken op het gebied van bodem, bodemsaneringen en bouw- en sloopwerken. Door onze ruime ervaring, een pragmatische aanpak en kennis van wet- en regelgeving kunnen we u bijstaan naar het zoeken van de juiste oplossingen. De projectleiders van Tritium zullen zorgen voor een goede afstemming tussen de bedrijfs- en bouwprocessen ten aanzien van bodemonderzoek.

Bodemonderzoek
Bodem en geluidsonderzoek

Geluidsonderzoek

Bij geluidsonderzoek draait het om alles wat nodig is om een goed woon-, werk- en leefklimaat te waarborgen. Denk hierbij aan een aangename akoestiek alsmede het voorkomen van geluidoverlast. Bij akoestiek wordt al snel gedacht aan muziekinstrumenten of aan de klank in een zaal, de zogenaamde zaalakoestiek. Akoestiek omvat echter alles van de productie van trillingen of geluid tot geluidwaarneming (psychoakoestiek) en de gehele overdracht hiertussen.

Soms is geluid wenselijk, soms hinderlijk. In veel gevallen is hetzelfde geluid voor de ene persoon of situatie wenselijk en voor de andere hinderlijk. Denk hierbij aan bijvoorbeeld overlast door muziek vanuit een café of geluid van spelende kinderen. Zelfs geluid van verkeer heeft een positieve functie; we horen immers een auto aankomen!

Tritium Advies voert diverse geluidsonderzoeken uit:

Tritium Advies voert diverse geluidsonderzoeken uit. Ons bedrijf beschikt hierbij over hoogwaardige simulatie- en rekensoftware om nauwkeurig fysische grootheden te kunnen bepalen en berekenen. Onze ervaren akoestisch specialisten zijn tevens lid van het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) en hebben de Hogere Cursus Akoestiek te Antwerpen met succes afgerond.

Vraag vrijblijvend bodem- of geluidsadvies aan

Wilt u meer informatie over bodem- of geluidsonderzoek, een offerte aanvragen of dit onderzoek gelijk laten uitvoeren? Neem dan direct contact op met één van onze specialisten!