Vandaag verschenen in het AD: Artikel over de zoektocht naar lood in de tuinen van bewoners aan de West Kinderdijk en de Molenstraat in Alblasserdam. Tritium Advies voert in opdracht van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid het bodemonderzoek uit.

Aan de West Kinderdijk in Alblasserdam is gisteren in de tuin van mevrouw De Vreugd geboord naar aanwezigheid van lood. De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid deed dat in opdracht van de provincie.

Aan de dijk en iets verderop in de Molenstraat van Kinderdijk is vorig jaar ook geboord. Daar werd toen in de meeste van de 28 aangeboorde tuinen, in wisselende hoeveelheden, lood gevonden.

De boorsessies van deze zomer zijn bedoeld voor de bijna honderd mensen die zich alsnog bij de omgevingsdienst hebben aangemeld. Lood in de bodem brengt namelijk gezondheidsrisico’s met zich mee. Vooral jonge kinderen die al spelend in de grond wroeten, kan lood leiden tot een verminderd leervermogen. Dat de grond aan de West-Kinderdijk en de Molenstraat vervuild is met lood komt waarschijnlijk door een verzinkbedrijf dat hier tot in de jaren 70 was gevestigd. Slib uit de buurt van dat bedrijf is gebruikt voor het ophogen van de tuinen. Het boren naar loodresten is nieuw voor de regio. Bodemadviseur Sander Jansen van de Omgevingsdienst: “voor ons is dit traject een pilot om te zien hoe hoog het loodgehalte in dit gebied is en wat we met de uitslag kunnen doen”.

Opdrachtgever

De provincie als opdrachtgever bepaalt wat er verder gebeurt. Het is niet uitgesloten dat ook elders in de regio er door vervuilende bedrijven teveel lood in de grond is gekomen. Er hebben zich zo’n negentig gezinnen van de West Kinderdijk en de Molenstraat aangemeld voor een boring deze zomer. Lang niet iedereen doet dus mee. Een mevrouw elders aan de West Kinderdijk zegt: “Ik maak me niet ongerust. Er zal hier best wel wat in de grond zitten, maar als je geen groente in je tuintje teelt zal het met dat gevaar wel meevallen”.

Bodembedrijf Tritium Advies boort voor de omgevingsdienst deze zomer gemiddeld bij drie aangemelde tuinen per dag. In september heeft het laboratorium Al-West de grondmonsters geanalyseerd en is de uitslag bekend. Jansen: “Het kan zijn dat de vervuiling binnen de marge tot 800 milligram kilo per grond blijft. De provincie vindt dat je op grond van de landelijk aanvaarde norm dan met een paar adviezen voor bewoners de grond zo moet laten liggen. Komt het boven die norm, dan gaan we met de provincie kijken wat we moeten doen.

Droge tuingrond

Van de monsters van de tuintjes aan de West Kinderdijk en de Molenstraat die vorig jaar zijn bekeken, bevatte 75% een gemiddeld loodgehalte van 350 tot 800 milligram per kilo droge tuingrond. Het zou kunnen zijn dat bij overschrijding van de 800 milligram de provincie aanbiedt om de grond af te graven of af te dekken met tegels. De provincie neemt dan de kosten voor haar rekening, aldus de omgevingsdienst. Kunnen mensen die nu geen proefboring hebben laten doen dan ook gebruikmaken van zo’n regeling? Jansen: “Dat is niet aannemelijk. Mensen hebben tot twee keer de kans gekregen om mee te doen. We sluiten het nu af ”. Mevrouw De Vreugd is ondertussen blij met de mannen die gisteren met handboren monsters namen op één en twee meter diepte. “Niet dat ik mij zorgen maak, maar ik heb kippen die leggen eieren. Het is fijn als ik weet dat ik die eieren zonder risico’s kan eten”. En dus namen de ‘boormannen’ gisteren ook twee eitjes van haar kippen voor nader onderzoek in het lab mee.

Auteur: Rob van Es – Alblasserdam
Bron: www.ad.nl

Bodemonderzoek naar Lood in de tuinen