...

Asfaltonderzoek »

Asfaltonderzoek

Bij het onderhouden of opbreken van asfaltwegen worden ook de hergebruiks- en afvoermogelijkheden van het asfalt bepaald. Voordat asfalt kan worden afgevoerd, is onderzoek naar de teerhoudendheid in veel gevallen noodzakelijk. Een hoog gehalte aan PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) kan namelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid.

Asfaltonderzoek kan vrijwel altijd worden gecombineerd met het bodemonderzoek voor weg- en rioolreconstructie. Vanwege de eisen voor de acceptatie van teerhoudend asfalt, voeren wij deze onderzoeken standaard uit conform de CROW publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’.

CROW Publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’

De CROW-publicatie ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’ geeft uniforme handvatten om de bestaande wet- en regelgeving praktisch in te vullen. Aan de hand van zeven protocollen wordt bepaald of een asfaltverharding teerhoudend of teervrij is. De protocollen beschrijven alle stappen: vanaf het moment dat een wegbeheerder besluit werkzaamheden uit te laten voeren waarbij asfalt vrijkomt, tot en met de acceptatie van het asfalt bij een (thermische) verwerkingsinrichting of inzamelaar.

Wilt u meer informatie omtrent asfaltonderzoek?

Neem dan gerust contact met ons op, onze deskundigen helpen u graag verder.

Contact

Tom Buijs - bodem

Tom Buijs

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan