...

Bodembescherming »

Bodembescherming

Bodembescherming is een belangrijk en actueel thema. Er zijn tal van voorzieningen en maatregelen bekend voor het beschermen van de bodem bij bedrijfsactiviteiten. Bedrijven of inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, krijgen te maken met de Nederlandse Richtlijn Bodembeschermende voorzieningen (NRB). De NRB geeft voor bedrijfsmatige activiteiten invulling aan het preventieve bodembeschermingsbeleid. Het doel hierbij is door het treffen van combinaties van voorzieningen en maatregelen te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

De door ons uitgevoerde bodemrisico-inventarisaties kenmerken zich door de praktische vertaling van de NRB naar de bedrijfsspecifieke activiteiten. Hierbij wordt voor elke activiteit de juiste verhouding gezocht tussen voorschriften en praktische oplossingen.

Wij beschikken in onze organisatie over medewerkers, die al sinds het begin van de ontwikkeling van de NRB bodemrisico-inventarisaties uitvoeren.

Heeft u een bodembeschermingvraagstuk?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze experts. Wij helpen u graag verder.

Contact

projectleider bodemonderzoek adivseur

Maarten Lunenburg

Bodem Coördinator

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan