...

Bodemonderzoek activiteitenbesluit »

Bodemonderzoek activiteitenbesluit

Volgens het Activiteitenbesluit artikel 2.11 moet bij elke activiteit binnen een inrichting die als bodembedreigend wordt beschouwd, de kwaliteit van de bodem worden onderzocht. In dit kader worden bodemonderzoeken uitgevoerd voor de aanvraag van omgevingsvergunningen, meldingen of vergunningaanvragen.

Verder kijken dan het protocol

Onze taak begint met het goed luisteren naar onze opdrachtgevers om de onderzoeksbehoefte vast te stellen. Daarnaast zijn wij in staat om verder te kijken dan de onderzoeksprotocollen en -normen voorschrijven. Wij kunnen u dus in elke situatie van een passend advies voorzien.

Tritium Advies heeft al ruim twintig jaar ervaring met het uitvoeren van bodemonderzoeken, uiteenlopend van het eerste verkennende onderzoek voor een aanbouw aan een woning tot en met nadere onderzoeken om omvangrijke en complexe verontreinigingen in kaart te brengen.

Nulsituatie bodemonderzoek activiteitenbesluit

Het doel van een nulsituatie bodemonderzoek is het vastleggen van een referentiekader van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Dit is nodig bij de aanvraag van een vergunning in het kader van het Activiteitenbesluit of de Wet milieubeheer.

Als de potentieel verontreinigende activiteiten beëindigd worden, wordt een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd. Aan de hand van het vergelijken van de resultaten van het nul- en eindsituatie onderzoek kan worden vastgesteld of de activiteiten hebben geleid tot bodemverontreiniging.

Voor de monstername voor landbodemonderzoeken is Tritium Advies B.V. gecertificeerd op grond van BRL SIKB 2000, voor de protocollen 2001 en 2002.

Heeft u een vraag over bodemonderzoek?

Voor meer informatie over bodemonderzoek kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Contact

Maarten Lunenburg

Maarten Lunenburg

Bodem Coördinator

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan