...

Bodemsaneringen »

Bodemsaneringen

Bodemsanering is het wegnemen en beperken van (de gevolgen van) bodemverontreinigingen door middel van het nemen van maatregelen. Er zijn verschillende saneringstechnieken. De keuze voor een bepaalde techniek hangt af van de aard, locatie en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem (wonen, landbouw, industrie enz.). De technieken die worden toegepast bij bodemverontreinigingen kunnen verschillen in prijs.

Drie saneringstechnieken

In feite zijn er drie verschillende saneringstechnieken:

  • in situ – sanering zonder grondverzet, de verontreiniging wordt ter plaatse beperkt óf verwijderd.
  • on site – verontreinigde grond wordt afgegraven en ter plaatse gereinigd en teruggestort.
  • ex situ – verontreinigde grond wordt afgegraven en afgevoerd voor behandeling en/of verwerking elders.

Tritium Advies kan bodemsaneringen voorbereiden, begeleiden en ondersteunen. Dit alles doen wij vanaf het saneringsonderzoek tot en met de beschrijving van het saneringsresultaat. Onze ruime ervaring met bodemsaneringen zorgt ervoor dat we ook de meest complexe situaties helder kunnen beschrijven. Daarnaast ligt onze kracht in het bedenken van passende en praktisch uitvoerbare maatregelen. En niet te vergeten: het op één lijn brengen van alle betrokken partijen.

Heldere communicatie op ieder moment

Nadat de plannen zijn gemaakt, besteden wij het werk aan, begeleiden we de uitvoering en bewaken we de kosten. Besteedt u een bodemsanering uit aan Tritium Advies, dan kunt u vanaf de voorbereiding tot en met de afronding rekenen op zorgvuldige communicatie. Onze geregistreerde projectleiders en erkende milieukundige begeleiders houden u op ieder moment volledig geïnformeerd over de stand van zaken en de gemaakte keuzes in het werk.

Veilig werken met de juiste certificaten

Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor de planning en uitvoering van bodemsaneringen. Tritium Advies heeft daarom zelf arbeidshygiënisten in dienst. Verder beschikken alle milieukundige begeleiders over de diploma’s DLP (Deskundig Leidinggevende Persoon) en VCA-VOL. Hiernaast heeft Tritium Advies ook meerdere R-DLP’ers (Geregistreerd deskundig leidinggevende projecten) in dienst.

Voor de begeleiding van bodemsaneringen is Tritium Advies gecertificeerd op grond van BRL SIKB 6000, voor de protocollen 6001, 6002 en 6003.

Meer weten over bodemsanering?

Onze saneringsdeskundigen helpen u graag verder.

Contact

projectleider bodem adviseur

Ester Legerstee

Senior Projectleider Bodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan