...

Deskundige ondersteuning bij saneringen »

Deskundige ondersteuning bij saneringen

Bij het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water is het een vereiste dat een deskundige op het gebied van veiligheidskunde (MVK of HVK) of arbeidshygiëne (AH) betrokken wordt bij de voorbereiding en uitvoering van het werk. Welke deskundigheid moet worden ingezet, hangt af van de indeling van het werk in een T en F klasse. Eén en ander volgt uit de CROW publicatie 132, december 2008.

De werkzaamheden door de deskundige kunnen inhouden:

  • vaststellen van de uiteindelijke T en F klasse;
  • opstellen van het V&G-plan;
  • beoordelen van het V&G-plan;
  • opstellen van een startwerkinstructie;
  • houden van een startwerkinstructie op locatie;
  • aanwezigheid/toezicht op de werkplek;
  • ondersteuning van de DLP (Deskundig Leidinggevende Persoon);
  • Ondersteuning van de R-DLP (Register Deskundig Leidinggevende Projecten);
  • advisering PBM, luchtmetingen et cetera.

Tritium Advies B.V. heeft de deskundigen die bovenstaande werkzaamheden kunnen uitvoeren, in huis.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de deskundige ondersteuning die Tritium Advies biedt tijdens het saneringsproces? Neem gerust contact met ons op, we vertellen u er graag meer over.

Contact

projectleider bodem adviseur

Ester Legerstee

Senior Projectleider Bodem
Vraag nu aan

Online offerte aanvragen