...

Gebiedsgericht grondwaterbeheer »

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB) draait om het integraal en duurzaam inrichten van het beheer van het grondwater binnen een afgebakend gebied.

De kansen voor het duurzaam benutten van de ondergrond, samen met knelpunten in de traditionele aanpak van samenhangende verontreinigingen, zijn vaak de aanleiding om te starten met GGB.

Met beide voeten op de bodem

“Met beide voeten op de bodem”. Zo kijken wij naar gebiedsgericht grondwaterbeheer. Bij dit soort projecten zijn vaak verschillende partijen betrokken. Onze taak bestaat in belangrijke mate uit het op één lijn krijgen van deze partijen. Dit doen we door middel van voorlichting en het creëren van de juiste randvoorwaarden.

We gebruiken onze uitgebreide kennis van bodemverontreinigingen om verontreinigingspluimen in kaart te brengen en passende saneringsoplossingen aan te dragen. Hierbij houden we uiteraard rekening met milieudoelstellingen en andere ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

Wilt u graag meer weten over GGB?

Neem dan gerust contact op met een van onze experts, wij vertellen u er graag meer over.

Contact

projectleider bodemonderzoek adivseur

Maarten Lunenburg

Bodem Coördinator

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan