...

Infiltratieonderzoek »

Infiltratieonderzoek

Een infiltratieonderzoek heeft tot doel de waterdoorlatend-heidscoëfficient (k-waarde) op de onderzoekslocatie te bepalen. Een nauwkeurig bepaalde k-waarde is van wezenlijk belang bij het dimensioneren van een infiltratievoorziening.

Het bergen en infiltreren van hemelwater is een belangrijk onderwerp bij het (stedelijk) waterbeheer. In nieuwe ontwikkelingsplannen, maar ook in bestaande situaties, wordt gekeken of het afkoppelen van hemelwater op het rioolstelsel mogelijk is. Om dat te kunnen bepalen, moet onder andere de doorlatendheid van de bodem worden bepaald. Tritium Advies kan de hiervoor noodzakelijke metingen uitvoeren.

Onderzoeksstrategie op maat

Welke metingen precies nodig zijn, hangt af van een aantal factoren. Voor elk project maken we daarom een onderzoeksstrategie op maat. Door onze jarenlange ervaring mogen we onszelf gerust experts op het gebied van infiltratieonderzoek noemen. We vertalen de theorie probleemloos naar een praktische invulling van het werk.

Integrale aanpak

Wanneer u een terrein gaat ontwikkelen, zijn er vaak meer onderzoeken nodig zoals een bodemonderzoekasfaltonderzoek of een partijkeuring. Tritium Advies kan al deze onderzoeken integraal uitvoeren. Dit biedt u de volgende voordelen:

  • Één vast aanspreekpunt tijdens verschillende onderzoekstrajecten.
  • Soepele aansluiting van diverse onderzoeken, hierdoor bespaart u tijd en geld.

Meer weten over Infiltratieonderzoek?

Wilt u meer weten over infiltratieonderzoek of andere bodemonderzoeken? Neem dan contact op met onze experts, of vraag direct een offerte aan.

Contact

Tom Buijs - bodem

Tom Buijs

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan