...

Partijkeuringen besluit bodemkwaliteit »

Partijkeuring

De partijkeuring grond betreft een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van een partij grond of (gerijpte) baggerspecie, al dan niet ontgraven. Voor het hergebruiken van grond, baggerspecie of secundaire bouwstoffen (bijvoorbeeld menggranulaat) dient de milieuhygiënische kwaliteit van de partij bekend te zijn. Vaak wordt die kwaliteit door middel van een partijkeuring vastgelegd. Op basis van het uitgevoerde onderzoek worden dan de toepassingsmogelijkheden van het materiaal bepaald, zodat een afzetlocatie kan worden gezocht.

Partijkeuring conform Besluit bodemkwaliteit

Partijkeuringen dienen te worden uitgevoerd volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit en de daarin opgenomen beoordelingsrichtlijnen (BRL SIKB 1000). Tritium Advies is gecertificeerd voor het keuren van grond en baggerspecie (protocol 1001) en voor niet vormgegeven bouwstoffen (protocol 1002). De keuringsrapporten van Tritium Advies vormen daarmee een erkende milieuhygiënische kwaliteitsverklaring die garant staat voor een probleemloze afzet.

Onze adviseurs kunnen u helpen bij de volgende zaken rondom partijkeuringen:

Meer weten over partijkeuringen?

Tritium Advies is een deskundig en flexibel onderzoek- en adviesbureau op het gebied van bodem en bouwstoffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze deskundigen op dit gebied. Wij helpen u graag verder.

Contact

Tom Wijnands

Coördinator Bouwstoffen & Waterbodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!