...

Bouwstoffen onderzoek »

Bouwstoffen onderzoek

Bij hergebruik van grond, baggerspecie of bouwstoffen stelt het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) een onderzoek naar de hergebruiksmogelijkheden verplicht. In veel gevallen wordt er om een partijkeuring gevraagd zodra er sprake is van een overschot van grond of bouwstof op de locatie van herkomst.

Grond- en bouwstoffen hergebruiken

Wilt u grond- of bouwstoffen toepassen en/of hergebruiken? Dan is het belangrijk om vooraf exact te  weten wat de milieuhygiënische kwaliteit van het materiaal is. Om dat te kunnen bepalen, heeft u een bouwstoffenonderzoek nodig. Tritium Advies kan zowel bouwstoffenonderzoek (puin) als een partijkeuring voor u uitvoeren. Om vervolgens een goed advies over de kwaliteit en de mogelijkheden tot (her)gebruik te bepalen wordt conform de vigerende richtlijnen een erkende milieuhygiënische verklaring conform de BRL SIKB 1000 opgesteld om de grond, baggerspecie of bouwstoffen zonder problemen elders te mogen toepassen. Hiermee voorkomt u onnodige afvoerkosten en weet u hoe u het materiaal kunt verwerken.

Besluit bodemkwaliteit

Wie grond, baggerspecie of steenachtige bouwstoffen gaat toepassen op of in de bodem, moet voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit. Voor overheden of bedrijven gaat het bijvoorbeeld over het ophogingen van terreinen, grondverbetering of aanleg van grondlichamen voor ecoducten, dijken en wegen. Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is het voorkomen van bodem- en waterverontreiniging. Daarnaast bevordert het Besluit het hergebruik van grondstoffen, zodat minder materiaal wordt gestort en minder nieuwe grondstoffen hoeven te worden gewonnen. Het Besluit bodemkwaliteit geldt voor alle betrokkenen; van producenten en vervoerders tot aannemers en eigenaars. Allen zijn aanspreekbaar en moeten de kwaliteit kunnen aantonen aan de hand van een milieuhygiënische verklaring en/of een afleveringsbon.

Vragen over bouwstoffen onderzoek?

Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Contact

Tom Wijnands

Coördinator Bouwstoffen & Waterbodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!