...

Mechanisch boren »

Voor milieukundig of archeologisch bodemonderzoek

Mechanische boringen zijn een relatief gemakkelijke manier om in de bodem door te dringen. Ze worden dan ook in toenemende mate uitgevoerd met verschillende doelen, zoals het plaatsen van diepe peilbuizen, het boren ten behoeve van partijkeuringen (in situ en depots) en ten behoeve van milieukundig of archeologisch bodemonderzoek. De mechanische boringen worden door een externe partij uitgevoerd, waarmee wij nauw en veelvuldig samenwerken. De coördinatie van dit onderzoek kan wel door Tritium verzorgd worden.

Avegaar boren

De volle avegaarboor bestaat uit een spiraal die wordt rondgedraaid door een boormotor. Door de draaiende beweging schroeft de boor zichzelf in de grond. De boor wordt telkens met een verlengstuk verlengd totdat de gewenste boordiepte is bereikt. Vervolgens wordt de met grond gevulde boor omhoog getrokken. Mits goed uitgevoerd wordt de bodem bij een volle avegaarboring nauwelijks geroerd. Deze techniek is daardoor geschikt voor het nemen van bodemmonsters ten behoeve van milieukundig en archeologisch bodemonderzoek en het maken van profielbeschrijvingen.

De holle avegaarboor is een spiraalboor met een holle binnenbuis, die onderaan is afgesloten met een vergrendelbaar punt dat met een kabel kan worden opgehaald. Op de bereikte diepte kan dan een monster genomen worden met behulp van een steekbus. Ook is het mogelijk om door de holle avegaar heen een peilbuis aan te brengen. Doordat de holle avegaar feitelijk werkt als een schroef van Archimedes en tijdens de boring veel bodemmateriaal omhoog brengt, is deze methode niet geschikt voor het maken van profielbeschrijvingen.

Sonisch boren

Bij sonisch boren wordt in de boorkop een hoogfrequente slagkracht gecreëerd. De trillingen die hieruit voortvloeien, worden overgezet op de boorbuis waardoor de grond onder de boorbuis ‘vloeibaar’ wordt. Het gewicht van de machine duwt vervolgens de buizen de grond in. Afhankelijk van de bodemopbouw kunnen dieptes worden bereikt tot 25 m-mv. In combinatie met het aqualocksysteem, kunnen op elke gewenste diepte monsters genomen worden. Het geologische profiel blijft hierbij intact. Sonisch boren is dan ook de beste techniek voor het maken van zeer nauwkeurige profielbeschrijvingen of het nemen van ongeroerde grondmonsters ten behoeve van archeologisch en milieukundig bodemonderzoek.

Vragen over mechanisch boren?

Wilt u meer informatie over de rol die Tritium Advies kan spelen bij uw mechanisch boren vraagvraagstuk of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze bodemspecialisten!

Contact

Daan Schrama

Daan Schrama

Projectleider Bouwstoffen & Bodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!