...

Toepassing PHAS houdende grond en baggerspecie »

PFAS

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen, een stofgroep die uit ruim 6.000 verschillende stoffen bestaat. Deze stoffen komen van nature niet in het milieu voor.

PFAS wordt al decennia gebruikt in (industriële) processen en is toegepast in vele producten zoals verf, blusschuim, anti-aanbaklagen in pannen, coating in kleding en in cosmetica.

Middels wijdverbreid gebruik, emissies en incidenten wordt PFAS in Nederland (en over de hele wereld) in het milieu aangetroffen, zowel op plekken waar de stoffen zijn gemaakt of gebruikt (zoals blusschuim) maar ook diffuus verspreid in bijvoorbeeld de bodem, grondwater en oppervlaktewater.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat deze stoffen persistent en schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Mede door het lozen en verplaatsen van deze stoffen, is PFAS inmiddels wijdverspreid in het milieu terug te vinden. Zo worden we als mens, op vele verschillende manieren blootgesteld aan PFAS.

Regelgeving omtrent PFAS

Omdat PFAS veel negatieve gevolgen heeft op mens en milieu, is er wereldwijd veel kritiek op het gebruik van deze stoffen. Dit heeft ertoe geleid dat het gebruik van een aantal PFAS- verbindingen inmiddels is verboden via internationale wetgeving. Daarnaast is het gebruik en de productie van PFAS bij sommige bedrijven vrijwillig gestaakt.

Een aantal PFAS zijn in Nederland geclassificeerd als zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). Hiervoor gelden zeer strikte regels met betrekking tot emissies naar het milieu. Verder is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de risico’s van PFAS in consumentenproducten, voedsel en drinkwater. In Nederland staan de stoffen PFOS, PFOA en GenX vooral in de belangstelling. Voor veel toepassingen van verboden PFAS-verbindingen zijn helaas (nog) geen alternatieven beschikbaar, waardoor deze stoffen vaak vervangen worden door (minder schadelijk geachte) PFAS verbindingen.

Waar kunt u PFAS tegenkomen?

Door de brede inzet en een veelvoud aan toepassingen (water- en vuilafstotende eigenschappen), komen PFAS op grote schaal in het milieu terecht. De algemeen gestelde risicolocaties zijn o.a. fluorpolymeerfabrieken, metaalindustrie, stortlocaties, textielindustrie en brandlocaties t.b.v. brandweeroefeningen. De verwachting is dat PFAS in heel Nederland voorkomt in de vorm van land- en waterbodemverontreiniging. Door grootschalig grondverzet en het hergebruik van grond, bagger en bouwstoffen blijft dit een belangrijk thema.

Wat kunt u zelf doen?

Als overheid of industrie kunt u te maken krijgen met (mogelijk) PFAS-houdende materialen zoals grond, bagger en bouwstoffen. De volgende risico’s en beheersmaatregelen kunnen dan van toepassing zijn:

  • Vrijkomende materialen en grond proactief laten onderzoeken op PFAS.
  • Vrijkomende materiaalstromen optimaliseren (streven naar gesloten balans: tijdelijk uitplaatsen).
  • Inrichten en beheren van een tijdelijke opslagcapaciteit, die voorzien is van adequate bodembeschermende middelen.

Daarnaast heeft u een ‘zorgplicht’, u wordt bijvoorbeeld verplicht tot het saneren van PFAS-verontreinigde grond. Om de risico’s beheersbaar te maken voor uw bedrijf, kunt u:

  • Procedures opstellen om bodembelasting met PFAS te minimaliseren.
  • Vooronderzoek verrichten naar PFAS-verdachte bedrijfsprocessen.
  • De achtergrondwaarden voor PFAS vastleggen en beheren middels bodemonderzoek.

Waar kan Tritium Advies bij helpen?

Als onderzoeks- en adviesbureau zijn we bij verschillende onderzoeken naar PFAS betrokken geweest en hebben we de juiste expertise ontwikkeld om u bij uw vraagstuk op het gebied van PFAS, PFOA of PFOS van het juiste advies te voorzien. Zo kunt u bij ons terecht voor:

Vragen over PFAS-houdende grond en baggerspecie?

Wilt u meer informatie over de rol die Tritium Advies kan spelen bij uw PFAS-vraagstuk of wilt u een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan contact op met een van onze PFAS-deskundigen.

Contact

Tom Wijnands

Tom Wijnands

Coördinator Bouwstoffen & Waterbodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan