...

Verkennend bodemonderzoek »

Verkennend bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek heeft als doel om met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of de bodem verontreinigd is. Een verontreinigde bodem kan flink wat gevaren met zich meebrengen en wie woont, werkt of leeft op een verontreinigde bodem kan daar ernstige schade van ondervinden.

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740

Verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd volgens de norm NEN 5740. Een dergelijk onderzoek bestaat doorgaans uit het verrichten van boringen, het plaatsen van puilbuizen en het nemen van grond(water)monsters. Aan de hand van deze monsters wordt onderzocht of er sprake is van een of meerdere bodemverontreiniging(en).  Nadat onze veldwerkers de monsters hebben genomen worden de verschillende monsters in een geaccrediteerd laboratorium geanalyseerd. Hierna zal Tritium Advies de resultaten verwerken in een overzichtelijke rapportage met een helder advies en eventueel te nemen vervolgstappen. Bij de aanvraag van een bouwvergunning is een dergelijk rapport vrijwel altijd vereist.

Verkennend bodemonderzoek kosten

De kosten voor een verkennend onderzoek kunnen sterk variëren en zijn afhankelijk van meerdere aspecten. De oppervlakte van de locatie en de eventueel aanwezige verdachte locaties bepalen in veel gevallen de exacte opzet van het onderzoek en de hoogte van de kosten. Naarmate een locatie groter is, dienen er meer boringen geplaatst te worden en worden er ook meer analyses uitgevoerd.

Wanneer is verkennend bodemonderzoek verplicht?

Verkennend onderzoek kan verplicht zijn. Dit is geheel afhankelijk van de aanleiding tot het uitvoeren van het verkennend onderzoek en de noodzaak ervan. Een verkennend bodemonderzoek is verplicht wanneer u een pand wilt bouwen. De grond waarop dit pand moet worden gebouwd moet worden onderworpen aan een bodemonderzoek. Voordat de bouw begint is het is namelijk van belang dat er eerst wordt vastgesteld dat er geen sprake is van een bodemverontreiniging. De Nederlandse wet stelt het daarom in dergelijke situaties verplicht om een verkennend bodemonderzoek uit te laten voeren.

Meer weten?

Tritium Advies heeft een team aan bodemspecialisten die organisaties, overheden en bedrijven adviseren en begeleiden op het gebied van diverse bodem vraagstukken. Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Contact

Tom Buijs

Tom Buijs

Senior Projectleider Bodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan