...

Waterbodemonderzoek »

Waterbodemonderzoek

Een waterbodemonderzoek naar de kwaliteit van te baggeren of te ontgraven materiaal is, ongeacht de aanleiding voor een ingreep in de waterbodem, bijna altijd noodzakelijk. Wij verzorgen voor u het waterbodemonderzoek (volgens NEN 5720) en ondersteunen bij alle bijbehorende processen. Natuurlijk kunt u hierbij rekenen op onze korte lijnen, scherpe prijzen en persoonlijke contact.

Onze adviseurs kunnen u helpen bij de volgende zaken rondom waterbodemonderzoek:

Goed om te weten: voor monstername bij waterbodemonderzoeken zijn wij gecertificeerd op grond van BRL SIKB 2000, voor protocol 2003. Tevens beschikken wij over een eigen boot met monstername apparatuur.

Wat verstaan we eigenlijk onder ‘waterbodem’?

Om precies te zijn verstaan wij onder waterbodem: “de bodem onder het oppervlaktewater of de bodem in voor dat water bestemde ruimte.” Een duidelijk begrip. Daarbij komen we ook vaak het begrip “baggerspecie” tegen, hieronder verstaan we: “de grond die uit de bodem is vrijgekomen via het oppervlaktewater of de voor dat water bestemde ruimte, inclusief het sediment dat zich (recentelijk) op de waterbodem heeft afgezet.”

Wanneer is waterbodemonderzoek nodig?

Waterbodemonderzoek is van belang voor het op diepte houden van watergangen, de verbetering van de waterkwaliteit en het realiseren van natuurvriendelijke oevers; drie situaties waarbij baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en waarbij de kwaliteit van de waterbodem moet worden bepaald. Wij beperken onze waterbodemonderzoeken niet alleen tot de vrijkomende sliblaag. Ook de kwaliteit van de vaste bodem daaronder wordt door ons vastgesteld.

De informatie die wij uit het waterbodemonderzoek naar de oppervlakte brengen is nodig om te kunnen bepalen:

 • welke vergunningen of meldingen noodzakelijk zijn;
  De resultaten van een waterbodemonderzoek moeten vaak als bijlage bij een aanvraag of melding worden meegestuurd;
 • welke bestemmingen mogelijk zijn voor het materiaal dat vrijkomt;
  Hierbij zijn zowel de chemische als fysische eigenschappen van belang.

Stap voor stap naar een heldere waterbodemrapportage

 • We nemen uw behoeften door en maken hieruit een offerte
 • Na akkoord gaan we snel aan de slag met het onderzoek:
  • vooronderzoek
  • onderzoeksinspanning
  • veldwerk
 • Wij leveren een heldere rapportage (inclusief advies afzetmogelijkheden). Dit rapport is tevens een milieuhygiënische verklaring (Besluit bodemkwaliteit).

Waarom Tritium voor waterbodemonderzoek?

Er zijn vele redenen om voor ons te kiezen als u een gedegen waterbodemonderzoek wilt laten uitvoeren. Dit krijgen we terug uit de feedback van onze opdrachtgevers:

 • We schakelen snel en hebben korte interne lijnen
 • We gaan snel het veld in, we verdoen geen tijd
 • Onze specialisten zijn allemaal aanpakkers
 • We leveren kwaliteit
 • We zorgen voor prettig en direct contact met u als klant
 • We bieden scherpe prijzen
 • Onze specialisten doen alles van A tot Z, dus alle kennis op één plek

Meer weten over ons waterbodemonderzoek?

Wilt u meer weten over waterbodemonderzoek of ander bodemonderzoek? Neem dan gerust contact op met een van onze waterbodemdeskundigen.

Contact

Saskia Buijs

Senior Projectleider Waterbodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!