Waterbodemonderzoek »

Waterbodemonderzoek

Het op diepte houden van watergangen, de verbetering van de waterkwaliteit en het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Dit zijn zomaar drie voorbeelden van situaties waarvoor baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en waarbij de kwaliteit van de waterbodem moet worden bepaald.

Hierbij beperken waterbodemonderzoeken zich niet alleen tot de vrijkomende sliblaag. Ook de kwaliteit van de vaste bodem daaronder wordt bepaald. Voor monstername bij waterbodemonderzoeken is Tritium Advies B.V. gecertificeerd op grond van BRL SIKB 2000, voor protocol 2003. Tevens beschikken wij over een eigen boot met monstername apparatuur.

Meer weten over waterbodemonderzoek?

Wilt u meer weten over waterbodemonderzoek of ander bodemonderzoek? Neem dan gerust contact op met een van onze waterbodemdeskundigen.

Contact

projectleider bodemonderzoek adivseur

Niels van der Wielen

Senior Projectleider Bodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!