...

Profielmetingen en baggervolumebepaling »

Profielmetingen en baggervolumebepaling

Naast het bepalen van de kwaliteit van de waterbodem kunnen wij ook de kwantiteit bepalen door de waterbodem in te meten. Hiermee kan de hoeveelheid vrijkomende baggerspecie worden bepaald. De hoeveelheden zijn nodig om een baggerwerk goed voor te bereiden. Met inzicht in de hoeveelheden kunnen de kosten voor een baggerwerk worden bepaald en kan de afzet worden geregeld. Voor grotere baggerwerken kan met de berekende hoeveelheden een grondstromenplan worden opgesteld.

De inmetingen kunnen zowel handmatig worden uitgevoerd door het inmeten van dwarsprofielen, lengteprofielen of rastermetingen (puntpeilingen) als met behulp van elektronische technieken.  Het voordeel van elektronische technieken is dat een meer vlakdekkend beeld wordt verkregen van de hoogteligging van de waterbodem. Hiermee worden de hoeveelheden vrijkomende baggerspecie nauwkeurig in beeld gebracht. Daarnaast kan – afhankelijk van de gekozen techniek – meer data worden verzameld, zoals de aanwezigheid van bodemvreemde materialen.

Baggervolumebepaling

Afhankelijk van het doel en watertype worden dwarsprofielen, lengteprofielen of rastermetingen uitgevoerd. De meetintensiteit bepalen wij aan de hand van de richtlijn SIKB 2501 baggervolumebepalingen.

Per meetpunt worden de waterlijn, bovenkant en onderkant van de baggerspecie ingemeten. Deze metingen worden uitgevoerd met een peilstok. Voor het inmeten van de bodemhoogte (bovenkant sliblaag) wordt gebruikgemaakt van een peilstok met een geperforeerde voetplaat. De vaste bodem (onderkant sliblaag) wordt gepeild met een peilstok zonder voetplaat door de peilstok door de sliblaag heen te drukken totdat de vaste bodem wordt waargenomen.

De meetgegevens worden vervolgens verwerkt in hiervoor bestemde software waarmee het volume per onderzocht traject kan worden .

Meer weten over profielmetingen en baggervolumebepaling?

Bent u geïnteresseerd in onze profielmetingen en baggervolumebepalingen en wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met een van onze waterbodemdeskundigen. Natuurlijk kunt u ook direct een offerte aanvragen.

Contact

Saskia Buijs

Senior Projectleider Waterbodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!