...

Uitvoeringsbegeleiding protocol 6003 »

Uitvoeringsbegeleiding (protocol 6003)

Milieukundige begeleiding is nodig bij een ingreep in de waterbodem waarbij meer dan 1000 m3 van die bodem de interventiewaarden overschrijdt. Bij Tritium Advies zijn we gecertificeerd voor de milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen (BRL 6000, protocol 6003).

Milieukundige processturing en verificatie

Binnen de werkzaamheden voor de milieukundige begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen het onderdeel “milieukundige processturing” en het onderdeel “milieukundige verificatie”.

De milieukundige processturing betreft het aansturen van de werkzaamheden in het veld. Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van de directie van de partij verantwoordelijk voor de ingreep in de waterbodem. Hieronder vallen onder meer de volgende werkzaamheden:

  • Aangeven van de verontreinigingsgrenzen;
  • Aangeven van de bestemming van vrijkomende baggerspecie-, grond- en afvalstromen;
  • Toezien op de juiste plaatsing van installaties;
  • Maken van een beschrijving van de uitvoering van het saneren;
  • Nemen van monsters ten behoeve van voortgangscontrole en vergunningen.

De milieukundige verificatie betreft het beschrijven van het eindresultaat van de ingreep in de waterbodem en heeft als doel het bevoegde gezag in staat te stellen om te beoordelen of de doelstelling is bereikt. Hieronder vallen onder meer de volgende werkzaamheden:

  • Controleren of het resultaat van de sanering overeenkomt met het saneringsplan;
  • Vastleggen van de sanering in een evaluatieverslag.

Deze werkzaamheden worden onafhankelijk van de directie uitgevoerd.

Meer weten over uitvoeringsbegeleiding (protocol 6003)?

Bent u geïnteresseerd in onze uitvoeringsbegeleiding (protocol 6003) en wilt u hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met een van onze waterbodemdeskundigen. Natuurlijk kunt u ook direct een offerte aanvragen.

Contact

Saskia Buijs

Senior Projectleider Waterbodem

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!