Geen vleermuizen, geen gierzwaluwen en ook geen huismussen ……

Tijdens een vervolgonderzoek flora en fauna naar paarverblijfplaatsen van vleermuizen deed één van onze ecologen een bijzondere ontdekking. Net onder de nok van het dak van een woning kwam hij een slapende boomkruiper tegen! Dit beschermde vogeltje bleek hier zijn slaapplaats te hebben.

De tijdens de eerdere QuickScan flora en fauna ontdekte poepsporen, maakten dat onze ecoloog verwachtte gierzwaluwen of een nest huismussen aan te treffen. In plaats daarvan trof hij deze boomkruiper aan. De vindplaats is een nogal ongebruikelijke slaapplaats voor dit beestje, dat zich het liefst in boomspleten of achter boomschors nestelt. In de winter kruipen boomkruipers vaak dicht bij elkaar; zo verliezen ze minder lichaamswarmte. Gisteravond was het gelukkig nog niet zo koud, dus deze boomkruiper zal het vast niet erg gevonden hebben om alleen te slapen. Lekker hoog en droog!

Waarom de naam boomkruiper?

De boomkruiper is een beschermde vogelsoort in Nederland. Boomkruipers zijn bruin gevlekt van boven en wittig van onderen. Hun spitse snavel is omlaag gebogen, hiermee vissen ze insecten uit spleten in de boombast. Boomkruipers danken hun naam aan de manier waarop zij spiraalsgewijs langs een boomstam omhoog klimmen, de bast afzoekend naar eten. Daarbij gebruikt de boomkruiper zijn staart als ondersteuning.

Jaarrond in Nederland

Vogels die alleen van vliegende insecten leven (zoals de gierzwaluw), trekken in de winter weg aangezien er in Nederland dan onvoldoende eten voorhanden is. Omdat de boomkruiper met zijn kromme snavel overwinterende insecten uit (boom)holtes en spleten haalt, kan hij het hele jaar door in Nederland verblijven.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over ecologisch onderzoek contact op met onze specialisten via het telefoonnummer: 088 – 440 2900. Voor meer informatie over de Boomkruiper kunt u hier terecht!

Slapende boomkruiper