De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) wordt tot de meest invasieve plantensoorten in Nederland gerekend. Is de exoot eenmaal gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen en kan hij zich makkelijk uitbreiden. Door zijn sterke groeikracht worden inheemse plantensoorten verdrongen met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Bovendien zijn de sterke wortelstokken en stengels van de Japanse duizendknoop in staat om flinke materiële schade te veroorzaken aan bijvoorbeeld gebouwen, leidingen en wegen. Alle reden dus om deze plant tijdig te herkennen en zo nodig grondig actie te ondernemen.

Vaststellen aanwezigheid Japanse duizendknoop

Om vast te stellen of u te maken heeft met de Japanse duizendknoop kan Tritium Advies twee soorten onderzoek uitvoeren en u adviseren over de eventueel noodzakelijke vervolgmaatregelen. Afhankelijk van de situatie ter plaatse en de wens van de opdrachtgever kan voor één of voor beide onderzoeksoorten worden gekozen.

  1. Visueel/ecologisch onderzoek

Wanneer er op een locatie vermoedens zijn van het groeien van de Japanse duizendknoop, komen ecologen van Tritium Advies naar de locatie toe en doen ter plaatse visueel onderzoek. In enkele gevallen is het ook mogelijk om alvast vanop afstand – aan de hand van toegezonden foto’s van de planten – de aanwezigheid in te schatten.

Ter plaatse geven de ecologen van Tritium Advies dan uitsluitsel (determinatie) of de plant die er groeit inderdaad de Japanse duizendknoop, of een soortgenoot van deze woekeraar, betreft. Ook worden de locaties waar invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop voorkomen, nauwkeurig vastgelegd.

  1. DNA-onderzoek/bodemonderzoek

Omdat de wortelstokken van de Japanse duizendknoop zich tot twee meter diep in de grond kunnen bevinden is de aanwezigheid van de plant niet altijd zichtbaar. Daarom kan het ook noodzakelijk zijn dat bij een gronddepot de bodem wordt onderzocht om te zien of er resten van de Japanse duizendknoop in aanwezig zijn. Hiervoor wordt ter plaatse een grondmonster genomen en voor analyse naar het lab gebracht.

Door middel van DNA-onderzoek kan vervolgens worden bepaald of de Japanse duizendknoop, of familie hiervan, in de bodem aanwezig is. De drie soortgenoten die meegenomen worden het DNA-onderzoek zijn de Fallopia japonica (Japanse duizendknoop), de Fallopia sachalinensis (Sachalinese duizendknoop) en de Fallopia × bohemica (ook wel Boheemse duizendknoop of Bastaardduizendknoop), een kruising van voorgenoemde soorten.

Advies en actie ter bestrijding

Omdat de Japanse duizendknoop weinig wortelstok of stengel nodig heeft om de snelle groei in gang te zetten en hij zeer moeilijk te bestrijden is, is het van belang snel te handelen wanneer  de exoot aanwezig blijkt te zijn.

Is uit een van beide soorten onderzoeken gebleken dat inderdaad één van de duizendknoop-soorten aanwezig is? Dan geeft Tritium Advies snel en helder advies over de te nemen vervolgstappen. Ook bij deze vervolgstappen – waaronder een gedegen sanering en/of afvoering van de aangetaste grond – bieden wij van begin tot eind ondersteuning.

Japanse bladvlo

Niet overal zorgt de Japanse duizendknoop voor narigheid. In Japan, het land waar de plant dus juist vandaan komt, is die bijvoorbeeld helemaal geen plaag.

Logisch dan ook dat onderzoekers daar gingen kijken hoe dit komt. Wat bleek: al die tijd werd de Japanse duizendknoop daar verslagen door de Japanse bladvlo. Geen grof geschut of gif bleek nodig: het superkleine insect bleek daar de oplossing.

Contact

Wilt u meer weten over het herkennen en bestrijden van de Japanse duizendknoop, of over hoe wij te werk gaan? Neem dan gerust contact met ons op.

Schade en problemen door Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop zorgt o.a. in Nederland voor aanzienlijke problemen. De sterke wortels en stengels veroorzaken schade aan gebouwen, leidingen en wegen, wat vervolgens weer de veiligheid van bewoners en weggebruikers in gevaar brengt.

De stabiliteit van dijken en taluds langs waterwegen kan ook in gevaar komen doordat wortels in de bovenste bodemlaag breken en grasvegetatie (die zorgen voor het vasthouden van de grond) weggeconcurreerd wordt. De Japanse duizendknoop verdringt namelijk de inheemse planten. Zo gaat – naast de veiligheid – ook de biodiversiteit snel achteruit met alle gevolgen voor onze natuur en leefomgeving van dien.

Meer informatie over de bestrijding van de duizendknoop is ook te vinden op https://bestrijdingduizendknoop.nl/ van stichting ProBos.

» Neem contact op