CO2 neutraal en klimaatneutraal zijn veelgebruikte termen als we praten over het beperken van de opwarming van de aarde. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt tussen de overheid en bedrijven om de doelen voor een algehele CO2-reductie te halen. Voor Tritium Advies hebben we onszelf het doel gesteld om vóór 2050, compleet CO2 neutraal te zijn.

In opdracht van de directie is er een onderzoek uitgericht naar de CO2 uitstoot van onze organisatie. Hiervoor hebben we de methode gebruikt van de zg. CO2 prestatieladder (volgens het handboek CO2 prestatieladder 3.1. Van 22 juni 2020). De directie heeft de wens uitgesproken om te voldoen aan de eisen van trede 3 van de CO2-prestatieladder. Gekozen is voor 2019 als referentiejaar.

De C02 Emissiegetallen

Om in een later stadium een correcte vergelijking te kunnen maken, wordt niet alleen gekeken naar de totale hoeveelheid uitgestoten CO2. Ook wordt gekeken, hoe dit in verhouding staat met het aantal FTE en naar de omzet van het bedrijf. In onderstaand tabel een overzicht van de kengetallen:

Omschrijving Tritium Advies
Emissie CO2 in 2019 in ton 246,78
Emissie CO2 per FTE 3,94
Emissie CO2 per  €1 mio omzet 39,5

 

Onze ambitie

Tritium Advies maakt onderscheidt in korte- en lange termijndoelstellingen. De lange termijn doelstellingen zijn gericht op 70% CO2 reductie voor het jaar 2040 en circulair vóór 2050. Om deze doelstellingen voor het jaar 2040 en 2050 te bereiken is voor scope 1,2 en 3 een reductiedoelstelling vastgelegd van 2% per jaar.

Doelstelling Doel
Lange termijn CO2   70% CO2 reductie in 2040 en CO2 neutraal 2050
Kort termijn

(CO2 reductie jaarlijks per FTE)

1.    Brandstofverbruik

2.    Gasverbruik

3.    Elektriciteitsverbruik

 

 

2% CO2 reductie/jaar 2020-2025

2% CO2 reductie/jaar 2020-2025

2% CO2 reductie/jaar 2020-2025

 

Samenwerken voor een circulaire toekomst

Om een volledige CO2 neutrale organisatie te kunnen worden, moeten drastische veranderingen doorgevoerd worden. Het transitieproces is complex maar haalbaar door de bereidheid, passie van onze collega’s en de continue verbeteringsdrang voor onze bedrijfsvoering.

Zo heeft Tritium Advies al sinds 2015 haar gehele wagenpark uitgerust met fleetmanagement-technologie om efficiënter en milieuvriendelijker te werken. Wij zetten de fleetmanagement-oplossing in voor 25 voertuigen om dagelijkse werkzaamheden efficiënter in te plannen, op brandstof te besparen en CO2 -uitstoot te verminderen. In 2020 hebben we onze bedrijfspanden daarnaast weer een stuk duurzamer gemaakt. Onze bedrijfspanden in Rijkevoort, Nuenen en Breda, zijn nu voorzien van zonnepanelen om zelf, duurzame energie op te wekken. Binnenkort publiceren wij graag de CO2 emissiegetallen van 2020 om te kijken wat het resultaat is geweest van o.a. deze inspanningen.

CO2-footprint van Tritium Advies