COVID-19 disclaimer »

Coronavirus

Versiedatum: 12-11-2020

Bij de uitvoering van al haar opdrachten volgt Tritium Advies de door het RIVM en de Rijksoverheid afgekondigde richtlijnen en maatregelen om de verdere verspreiding van het Corona virus (COVID-19) tegen te gaan. Dit brengt ook onzekerheden met zich mee voor de nakoming van onze verplichtingen met betrekking tot de aanbiedingen en overeenkomsten die wij met onze klanten afsluiten. Het naleven van deze richtlijnen en maatregelen door Tritium Advies kan vertraging(en) en/of wijziging(en) van de uitvoering van de opdracht met zich meebrengen. Tritium Advies doet er alles aan om vertraging en/of wijzigingen van de opdracht zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Voor de eventuele gevolgen van deze richtlijnen en maatregelen kan Tritium Advies niet aansprakelijk gesteld worden. Zodra een opdracht gevolgen van deze richtlijnen en maatregelen ondervindt, zal Tritium Advies daarover zo spoedig mogelijk met de opdrachtgever in contact treden.