Bodemkwaliteit

De kwaliteit van onze bodem heeft een grote invloed op onze gezondheid. In de bovenste lagen van de bodem bevind zich veel leven, in de vorm van insecten en bacteriën. Het bodemleven zorgt er onder andere voor dat we; gewassen kunnen telen, water wordt gezuiverd en het draagt bij aan het afbreken van verontreinigingen. Maar hoe is het nu eigenlijk gesteld met onze bodem?

Noodzaak om de ‘kwaliteit’ op peil te houden

Een goede bodemkwaliteit is vitaal voor ons welzijn. Bij het geringste kwaliteitsverlies kunnen we dit al merken. Bij bodemvervuiling kunnen we dit bijvoorbeeld merken aan onze voedsel- en watervoorziening. Een vitale bodem werkt als een spons en kan verdroging tegengaan. Het organische stof in de bodem kan per hectare 170.000 liter water vasthouden, in tijden van extreme droogte is dit een noodzakelijke aanvulling op onze watervoorziening.

Droogte van de bodem

De kaart hiernaast vergelijkt de stand van de bodem, over de afgelopen 7 dagen, met dezelfde periode als in voorgaande jaren tussen 1970 en 2015. In de donkerrode gebieden is de bodem zelden zo droog geweest als nu. De gebieden die in donkerblauw aangegeven worden, zijn momenteel juist veel natter dan normaal.

De kaart is samengesteld door onderzoeksbureau HydroLogic. De kaart combineert satellietbeelden, neerslagradar, bodemeigenschappen en grondgebruik in een hydrologisch model van de grondwaterstand en het vochtgehalte van de bovenste bodemlaag.

Uitzonderlijke droogte

Dit is het derde jaar op rij dat Nederland een uitzonderlijke droogte meemaakt. De zomerdroogte van 2018 hield aan tot diep in de herfst. Omdat het ook in 2019 zeer droog was, zijn de grondwaterreserves steeds verder uitgeput geraakt. Het voorjaar en groeiseizoen is dit jaar extreem droog begonnen, terwijl de grondwaterstanden pas heel kort geleden waren hersteld van de afgelopen twee droge zomers.

Droogte van de bodem, 18 juni - 24 juni 2020

Afbeelding: volkskrant.nl