Ook Tritium Advies neemt passende maatregelen

Door het COVID-19 virus hebben wij passende maatregelen in onze organisatie genomen. We proberen onze normale dienstverlening te garanderen, maar nemen tegelijkertijd ook onze verantwoordelijkheid. Dit betekent dat verschillende projecten waar wij bij betrokken zijn, iets anders zullen verlopen dan u van ons gewend bent. We kunnen nu maar één ding doen en dat is onze verantwoordelijkheid nemen met elkaar. Lees hier meer over onze maatregelen.

Contact

Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers staat centraal binnen Tritium Advies. Hiernaast hechten wij ook veel waarde aan het maatschappelijk belang. Daarom werken onze collega’s zoveel mogelijk vanuit huis en nemen ze momenteel niet deel aan fysieke vergaderingen en/of besprekingen. Op de vestiging is een minimale bezetting aanwezig. Via de telefoon en e-mail blijven wij uiteraard gewoon bereikbaar. Indien gewenst kunt u onze medewerkers ook via Skype bereiken. Onze projectleiders en adviseurs blijven, zoveel als mogelijk, bereikbaar op de reguliere werktijden en zullen er alles aan doen om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Projecten

Door de impact van het COVID-19 virus lijkt er een lichte vertraging in de doorlooptijd van projecten te ontstaan. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitval van mensen vanwege ziekte, de zorgtaak voor hun kinderen en de iets mindere efficiënte werkwijze die het thuiswerken met zich meebrengt. Ook geven de laboratoria aan dat de analysetermijnen voor bodem geen 5 maar 7 werkdagen gaan bedragen en zijn momenteel niet alle contactpersonen bij bijvoorbeeld de overheid even goed bereikbaar. Hierdoor kan het voorkomen dat de doorlooptijd (iets) langer is dan dat u van ons gewend bent. Onze projectleiders zullen u informeren indien dit van toepassing is op uw project. Uiteraard doen wij er alles aan om de doorlooptijd zo snel mogelijk terug te brengen naar het normale niveau. Wij rekenen op uw begrip in deze kwestie.

Veldwerk

Het veldwerk gaat (vooralsnog) gewoon door. Voor onze mensen in het veld hebben we aanvullende hygiënische afspraken gemaakt en extra maatregelen genomen. Wij vragen u om op de onderzoeklocatie een gepaste afstand van 1,5 meter in acht te nemen. Onze veldwerkers zullen uiteraard extra opletten in de werkomgeving en direct contact met andere mensen zoveel mogelijk vermijden.

Door de uitval van een aantal projecten is er de komende weken nog voldoende ruimte in de capaciteit op onze veldwerk afdelingen (ecologie, bodem). U kunt contact opnemen met één van onze adviseurs indien u hiervan gebruik wilt maken.

Voor de DIA’s (Deskundig Inventariseerders asbest) van Tritium Asbest gelden andere regels. Gelet op de vele directe en wisselende klantcontacten zijn veel van hun werkzaamheden uitgesteld. Asbestinventarisaties vinden alleen plaats wanneer de veiligheid en gezondheid van onze klanten en medewerkers niet in gevaar komt.

 Hoe nu verder?

Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft gezien, zullen de maatregelen zeker tot en met 6 april 2020 van toepassing zijn. Mogelijk duren de maatregelen nog langer. Het is een nieuwe werkelijkheid dat begrip en aanpassingsvermogen vraagt van iedereen. We blijven werken aan een veilig en gezond woon-, werk- en leefklimaat en we blijven goed op elkaar letten. Samen komen we er weer bovenop en samen bouwen we verder aan een veiliger en duurzamer Nederland.

Bedrijfsbrochure Tritium Advies