Wat is een OR precies?

De OR is het medezeggenschapsorgaan van een organisatie. Organisaties met meer dan 50 medewerkers zijn verplicht een ondernemingsraad te hebben. En dat is niet voor niets. Een ondernemingsraad, kortweg OR genoemd, behartigt immers de belangen van alle medewerkers binnen een organisatie en praat mee over het beleid van de onderneming. Wat betekent dat nou precies in de praktijk?

De OR in de praktijk

De OR is een klankbord voor het bestuur en treedt op als spreekbuis namens alle medewerkers. In de praktijk betekent dit dat er minimaal tweemaal per jaar overleg plaatsvindt tussen de OR en het bestuur over de algemene gang van zaken binnen de onderneming. Tijdens zo’n overleg worden alle belangrijke organisatorische, strategische en/of financiële besluiten die het bestuur aan het voorbereiden is, besproken.

Wat betekent een OR voor Tritium?

Wat betekent een OR volgens directeur John van Engelen? Wat is de ideale samenwerking tussen de OR en het bestuur? En wat kan een OR eigenlijk allemaal realiseren? John kijkt uit naar de komst van de ondernemingsraad en vertelt waarom het hebben van een proactieve, kritische raad zo belangrijk is.

Vertel eens John, waarom is een OR zo belangrijk?

John: “Eén van onze kernwaarden als organisatie is ‘betrokkenheid’. Een OR gaat daar intern nog meer invulling aan geven, omdat we zaken samen oppakken. Dat geldt met name in het geval van veranderingen. Zo willen we als organisatie verder groeien en onderzoeken we nu hoe we die ambitie kunnen realiseren. “Ik vind het een prettig idee dat de OR straks meedenkt over de manier waarop we onze groeiambitie met elkaar vormgeven. Het past ook bij de wijze waarop we binnen Tritium Advies reeds met elkaar werken: we moeten het samen doen.”

Hoe zie jij de rol van de OR?

John: “Mijn ideaal is een wisselwerking tussen directie en OR. Hierbij is de rol van de OR tweeledig: aan de ene kant kan zij op de rem gaan staan wanneer zaken te snel gaan, of wanneer directie en MT te ver voor de ploeg uitlopen. Aan de andere kant kan een OR de organisatie juist versnellen; door te wijzen op kansen, mogelijkheden of verbeteringen die onze organisatie beter maken. Uiteindelijk zijn mensen de motor achter onze organisatie, dat vraagt om een sterke OR die belangen proactief behartigt. Concluderend is de OR is dus zowel een gas- als rempedaal binnen onze organisatie.

Hoe ziet het OR eruit?

Met een opkomst van 78% (iets waar de landelijke politiek trots op zou zijn) zijn er vijf kandidaten gekozen. De gekozen kandidaten zijn (van links naar rechts): Hugo van Lierop, Léon Tonnaer, Michelle Snoeren, Robert van de Voort en Stan Francken. Tritium Advies is apetrots op deze vijf toppers en wenst ze veel succes met hun nieuwe nevenfunctie.

Ondernemersraad (OR) Tritium Advies OR

Nieuws

Lees andere relevante berichten!

Bekijk alle nieuwsberichten »