Het belang van tijdig ecologisch onderzoek: een grote besparing in tijd en kosten

Wilt u een bouw- of renovatieproject gaan ondernemen? Vergeet dan zeker niet het ecologische aspect. Dit is misschien niet het eerste waar u aan denkt, maar als ecologisch onderzoek niet tijdig in uw plannen wordt opgenomen, kan er een enorme vertraging ontstaan. En u weet: vertraging kan een project flink in de papieren laten lopen. Omdat de natuur nu eenmaal haar eigen planning heeft, is een vroegtijdig ecologisch onderzoek cruciaal voor een goed verloop van uw project.

Wij kunnen u hierbij helpen. Als onderzoek- en adviesbureau ondersteunt Tritium Advies bedrijven, overheden en particulieren bij vraagstukken, klein en groot, op het gebied van bouwen, ecologie en milieu. Hierbij denken we graag in slimme, duurzame oplossingen die goed zijn voor mens, dier en natuur. Met adviezen die u en uw organisatie nu, en in de toekomst, verder brengen.

Bent u momenteel bezig met de ontwikkeling en planning van een project? Dan is het van groot belang om al vroeg in het ontwikkelingsproces rekening alvast te starten met ecologisch onderzoek in de vorm van een QuickScan flora en fauna. Dit om tegenvallers in de verdere planning te voorkomen. Als de mogelijke aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten in een vroeg stadium van planontwikkeling bekend is, kunt u tijdig de juiste afwegingen maken en de nodige acties nemen. Dit scheelt verderop in het project veel tijd en kosten.

Ecologisch onderzoek voor natuurbescherming

Ruimtelijke ordening en ecologie zijn nauw met elkaar verbonden. Tijdens de projectontwikkeling dient er, onder andere, rekening te worden gehouden met de Wet Natuurbescherming. In dat kader dient ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Dit ecologisch onderzoek bestaat uit verschillende, samenhangende onderdelen. Hieronder behoren de QuickScan flora en fauna, het aanvullend ecologisch onderzoek en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen.

QuickScan flora en fauna

Onze QuickScan flora en fauna brengt binnen een plangebied alle aspecten in beeld die van belang zijn om een overtreding op de Wet Natuurbescherming te voorkomen. Dit doen we door middel van een veldbezoek en een bureaustudie op het vlak van:

  • Soortbescherming (planten en dieren)
  • Gebiedsbescherming (natuurgebieden)
  • Houtopstanden (bomenrijen en bossen)

De Quickscanrapportage geeft een overzicht van alle natuurwet- en regelgevingen die relevant zijn voor de locatie en waarom zij van toepassing zijn op uw projectgebied. We toetsen niet alleen alle aspecten van de Wet natuurbescherming, we geven ook aan of er een kans op overtreding van de wet kan zijn binnen het voorgenomen plan. Is dit er niet? Dan motiveren we waarom het in orde is. Is de kans op overtreding er wel? Dan geven we de stappen aan die noodzakelijk zijn om de overtreding te voorkomen.

De actuele natuurwaarden en de ecologische potenties van de locatie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Op deze manier worden de risico’s, randvoorwaarden, maar vooral ook de kansen voor een mogelijke aanpak zichtbaar. Na de resultaten van de QuickScan is vervolgens direct duidelijk of verder onderzoek nodig is en kan uw planning concreter worden vastgelegd.

Ecologisch onderzoek; hoe eerder hoe beter

Afhankelijk van wat wij aantreffen tijdens de QuickScan kan aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld vleermuizen, huismussen, steenuilen of gierzwaluwen noodzakelijk blijken. Deze diersoorten hebben ieder verschillende optimale onderzoeksperiodes. Als de timing hierin net verkeerd uitpakt, kan dit uw projectplannen flink in de weg zitten.

Een voorbeeld: besluit u de QuickScan pas in mei 2022 te doen en blijkt hieruit vervolgens dat aanvullend onderzoek naar huismussen noodzakelijk is? Dan kunnen wij dit aanvullend onderzoek pas in 2023 uitvoeren omdat de wettelijk vastgelegde onderzoeksperiode voor huismussen in 2022 dan al voorbij is. De natuur laat zich tenslotte niet plannen!

Bovenstaande situatie maakt duidelijk dat het erg belangrijk is om tijdig te starten met een QuickScan, dan weet u waar u aan toe bent. Als u nu een QuickScan laat uitvoeren dan kunnen wij het eventuele aanvullende onderzoek nog meenemen in 2022. Zo voorkomt u eventuele verrassingen, vertragingen en extra kosten verderop in het jaar.

Meer weten over ecologisch onderzoek en de QuickScan?

Neem dan eens onze flyer over ecologisch onderzoek door. Heeft u een ander ecologisch vraagstuk wat u graag aan ons voorlegt? Neem dan contact op met ons team Ecologie via het telefoonnummer: 088- 440 2900 of vraag direct een offerte aan.

» Vraag offerte aan