Diensten Tritium »

Bodemonderzoek Tritium Advies

Bodem

Onze bodemspecialisten houden zich bezig met alles wat met de milieuhygiënische en civieltechnische eigenschappen van de bodem te maken heeft.

Water

Van afvalwateronderzoek tot grondwateronderzoek, onze waterspecialisten zijn helemaal thuis in het meten van de waterkwaliteit.

Lucht

De afdeling lucht houdt zich bezig met onderzoek en het geven van advies op het gebied van luchtkwaliteit, van binnenluchtmetingen tot emissiemetingen.

Asbest

Samen met milieuadviesbureau Öko-Care kunt u Tritium Advies inschakelen voor al uw vraagstukken op het gebied van asbestonderzoek.

Geluid

Onze geluidsdeskundige zijn gespecialiseerd in het opstellen van rapportage van een geluidsberekening en/ of geluidsmeting.

Bouwfysica

Het waarborgen van een goed woon-, werk- en leefklimaat, dat is waar onze bouwfysica experts in zijn gespecialiseerd.

Kwaliteit, arbo en milieu

De KAM-afdeling binnen Tritium adviseert bedrijven omtrent kwaliteitssystemen, arbeidsomstandigheden (werkplekonderzoek) en de zorg voor het milieu.

Ruimtelijke ordening

Het team ruimtelijke ordening houdt zich bezig met het planmatig inrichten en benutten van de leefruimte, waaronder het opstellen van bestemmingsplannen.

Ecologie

Ons deskundige team van ecologen houden zich bezig met verschillende soorten flora en fauna onderzoeken zoals bijvoorbeeld de ecologische quickscan.

Geen idee waar te starten?

Elke (milieu) probleem is uniek en heeft zijn eigen aanpak nodig. Uitzoeken welke oplossingen het beste bij uw probleem passen kan nog een hele klus zijn. Of het nu gaat om een simpel bodemonderzoek, een geluidsmeting of een vergunningaanvraag. Landelijk, regionaal of lokaal. Met onze hulp vindt u het snelste een antwoord op uw vraagstelling. Neem nu vrijblijvend contact met ons op!

Vraag om hulp