Disclaimer »

Disclaimer

De door Tritium Advies B.V. op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of advies.

Kamer van Koophandel
Tritium Advies B.V. is een handelsnaam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17108024. Inhoud: De door Tritium Advies B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tritium Advies B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Tritium Advies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Links
Op verschillende plaatsen op de gehele site worden automatische koppelingen (links) aangeboden naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel Tritium Advies B.V. ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat Tritium Advies B.V. verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

Blijf op de hoogte

Schrijf u, net als vele anderen, vandaag nog in op de Tritium nieuwsbrief en blijf op de hoogte van:

  • Nieuwste wet & regelgeving
  • Relevante aanbiedingen & unieke tips
  • Nieuwe vacatures & nog veel meer