De energieprijzen van huishoudens zijn vorig jaar flink gestegen. In deze uitdagende tijden van stijgende energieprijzen, is het belangrijk om te zoeken naar manieren om de financiële last te verlichten en tegelijkertijd bewust te blijven van duurzaamheid en energie-efficiëntie.

GreenTeam initiatief 1.0: Blowerdoormetingen bij collega’s thuis

Gelukkig biedt het “GreenTeam” van Tritium Advies een innovatieve oplossing in een tijd waarin duurzaamheid en kostenbesparing hoog op de agenda staan. Om werknemers te ondersteunen en tevens duurzaamheid te bevorderen hebben wij recentelijk bij 19 van onze eigen collega’s blowerdoormetingen uitgevoerd om de luchtdoorlatendheid van woningen te meten.

De resultaten waren opmerkelijk en eye-opening. Zelfs wanneer mensen denken dat hun huis goed afgesloten is, vonden de metingen verrassende luchtlekken. Deze lekken hebben invloed op energieverlies, comfort en luchtkwaliteit, wat uiteindelijk ook de kosten t.a.v. energie beïnvloedt.

Gedetailleerd adviesrapport

Elke werknemer ontving een gedetailleerd adviesrapport. Dit rapport bevat waardevolle tips om hun woningen te verduurzamen en energiekosten te verlagen. Deze initiatieve aanpak heeft niet alleen het bewustzijn vergroot, maar ook tastbare voordelen geboden aan werknemers. “We waren verbaasd over de lekken die we hebben ontdekt en de impact die ze hebben op energie-efficiëntie. Onze collega’s waren even verbaasd als wij,” zegt Daan Jacobs, mede-initiatiefnemer.

Het initiatief heeft niet alleen een positieve invloed op de duurzaamheid van het bedrijf, maar ook op de werkcultuur en betrokkenheid van werknemers. Dit is slechts het begin van het ‘GreenTeam’ initiatief. Er wordt momenteel al gewerkt aan een volgende stap, gericht op het vergroenen van onze panden. Met deze innovatieve benadering blijft Tritium Advies een voortrekker in duurzaamheid.

Meer weten?

Wil je meer weten over blowerdoormetingen en hoe Tritium Advies duurzaamheid in de praktijk brengt? Bekijk hiernaast de video van een blowerdoormeting bij één van de collega’s thuis of download hieronder een luchtdoorlatenheid rapport.

Download volledige rapport

Wat is een blowerdoortest?

Een blowerdoortest is een precieze meting waarmee de luchtdoorlatendheid van gebouwen wordt geëvalueerd. Gedurende deze test wordt het gebouw onderworpen aan onder- of overdruk. Door te meten hoeveel lucht er uit het gebouw ontsnapt, wordt een nauwkeurig beeld verkregen van de mate van luchtdichtheid. Een gunstige uitkomst van de blowerdoortest duidt op minimale luchtlekkage in het gebouw. Hierdoor blijft de warmte behouden, wat het pand ecologisch verantwoord maakt door het vermijden van onnodig energieverlies. Het certificaat dat voortkomt uit de blowerdoortest kan worden aangewend om te bewijzen dat het pand voldoet aan de recente Bouwbesluit-voorschriften.