...

Ecologisch onderzoek »

Ecologisch onderzoek

Ruimtelijke ordening en ecologie zijn nauw met elkaar verbonden. Iedere ontwikkeling heeft immers gevolgen voor mens, dier en omgeving. Ons team van ecologen houden zich bezig met verschillende soorten flora en fauna onderzoek. Vaak met het oog op de ontwikkeling van een project of gebied en de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek voor een verbouwing, voor natuurbeheer, voor een natuurwaardekaart of voor een gebiedsontheffing. Ieder onderzoek en daaruit voortvloeiend advies is getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet is sinds 1 januari 2017 van kracht en ziet toe op het juiste evenwicht tussen ecologie, economie en bescherming van de natuur.

Flora en fauna onderzoek

Afhankelijk van hoe uitgebreid het onderzoek is, kijken onze ecologen naar planten, dieren en andere belangrijke ecologische aspecten. Tritium Advies is gespecialiseerd in alle fases van ecologisch onderzoek:

In veel gevallen biedt verkennend onderzoek (de ecologische quickscan) voldoende informatie om een gedegen ecologisch advies te kunnen geven. Soms kan nader onderzoek echter vereist zijn. Daarbij wordt gewerkt volgens een ecologisch protocol.

Bespaar tijd en kosten

Wilt u onverwachte vertraging van uw project voorkomen, laat dan de ecologische quickscan bij voorkeur in de winterperiode (uiterlijk in maart) uitvoeren. Eventueel nader onderzoek sluit in dat geval naadloos op de quickscan aan. Vervolgonderzoek is voor verschillende diersoorten aan vaste perioden gebonden, denk bijvoorbeeld aan het broedseizoen (zie nader onderzoek).

Ecologisch onderzoek blijft maatwerk

Ecologisch onderzoek blijft, ondanks vaste richtlijnen en standaardperioden, maatwerk. Zo zijn de ideale onderzoeksmomenten ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarnaast kan uw onderzoeksvraag betrekking hebben op meerdere dier- of plantensoorten met verschillende onderzoeksperioden. Ons team van ecologen heeft ervaring in het optimaal combineren van de verschillende onderzoeken. Hierdoor verloopt ook veelomvattender ecologisch onderzoek snel en efficiënt.

Veilig en gezond werken

Tritium Advies werkt volgens de richtlijn “Veilig en gezond werken” van het Netwerk voor Groene Bureaus (NGB). Veldwerkzaamheden tijdens een quickscan flora en fauna onderzoek brengen verscheidende risico’s met zich mee. In deze richtlijn zijn, mede op basis van de geldende wet- en regelgeving, een aantal belangrijke veiligheidsmaatregelen beschreven om risico’s in het veld te herkennen, te minimaliseren en te voorkomen.

Heeft u een ecologisch onderzoek vraagstuk?

Heeft u een vraag over ecologisch onderzoek? Neem dan gerust contact op met ons op, onze adviseurs helpen u graag verder. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Joost Welmers | Tritium Advies

Joost Welmers

RO Coördinator