Quickscan flora en fauna »

Ecologische quickscan

Ecologisch onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd in de vorm van een quickscan flora en fauna. Deze aanpak geeft snel een overzicht van alle natuur wet- en regelgeving die voor deze locatie relevant is, met de argumenten hiervoor. De actuele natuurwaarden en de ecologische potenties van de locatie zijn hierbij uitgangspunten. Op deze manier worden de risico’s en randvoorwaarden, maar vooral ook de kansen voor een mogelijk ontwerp zichtbaar. Uit de quickscan flora en fauna volgen een aantal duidelijke adviezen die u nodig heeft bij de planning van uw project.

Onderdelen quickscan flora en fauna

De ecologische quickscan bestaat uit:

  1. Een veldinspectie. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van beschermde plant- of diersoorten of resten/sporen hiervan (krabsporen, uitwerpselen, voedselresten en lokalisatie van vaste verblijfs-, rust- en voortplantingsplaatsen). Ook wordt er een inschatting gemaakt van de ecologische potentie van de locatie.
  2. Een bronnenonderzoek of bureaustudie naar bekende ecologische data. Alle relevante bekende gegevens over verspreiding en voorkomen van beschermde plant- en diersoorten worden onderzocht.
  3. Op basis van de hierboven beschreven onderzoeken wordt een inschatting gemaakt van de actuele natuurwaarden van het gebied of van het ontbreken van relevante, belangrijke gegevens. Dit mondt uit in duidelijke adviezen die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen. Het geheel wordt weergegeven in een schriftelijke rapportage.

Meer weten over een quickscan flora en fauna?

Heeft u een vraag over flora en fauna onderzoek? Neem dan gerust contact op met ons op, onze adviseurs helpen u graag verder. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Ecoloog flora en fauna onderzoeker

Anne Paulusse

Projectleider Ecologie

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!