Vervolg »

Vervolgstappen

Wanneer schadelijke effecten op beschermde flora en fauna als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling of herinrichting niet kunnen worden uitgesloten is een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. Indien beschermde soorten of beschermde gebieden in het gedrang komen zijn vervolgstappen noodzakelijk. Wij adviseren en begeleiden u graag met het proces. Hieronder valt;

  • Maatregelen (ophangen vleermuizenkasten, aanpassen bouwproces, fasering, ongeschikt maken van verblijfplaatsen, etc.)
  • Ontheffing (aanvraag en begeleiding)
  • Vergunning (begeleiding)

Het nemen van maatregelen en het aanvragen van ontheffingen/vergunningen kan, afhankelijk van de uitkomsten van het aanvullend onderzoek, meerdere maanden in beslag nemen. Houd hier tijdens het plannen van uw project rekening mee!

Meer weten?

Neem dan eens onze flyer over ecologisch onderzoek door. Heeft u een vraag over de vervolgstappen van een ecologisch onderzoek? Neem dan gerust contact op met ons op, onze adviseurs helpen u graag verder. Of vraag direct een offerte aan.

Download flyer ecologie

Contact

Elisabeth Robert | Tritium Advies

Elisabeth Robert

Ecologie Coördinator

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!