...

Gierzwaluwonderzoek »

Gierzwaluwonderzoek

Gierzwaluwen mogen niet worden gedood, gevangen of opzettelijk worden verjaagd en eieren en nesten zijn beschermd. Volgens de wet is het verplicht om voordat er wordt begonnen aan ruimtelijke ontwikkeling, er een onderzoek plaatsvindt naar de aanwezigheid van de gierzwaluw. Een gierzwaluw onderzoek is dan ook noodzakelijk om aan te tonen of gierzwaluwen daadwerkelijk gebruik maken van het gebouw of de directe omgeving in kwestie.

Het belang van tijdig ecologisch onderzoek

Het is van belang om al vroeg in het ontwikkelingsproces rekening te houden met ecologisch onderzoek, onder andere om tegenvallers in de planning te voorkomen. Als de aanwezigheid van beschermde soorten in een vroeg stadium van planontwikkeling in beeld is, kunnen goede afwegingen worden gemaakt. Dit scheelt tijd en kosten! Betrek ons daarom vroegtijdig in de planfase van uw project, een telefoontje naar onze ecologen levert vrijwel altijd winst op.

Eerste stap: Quickscan flora en fauna

Voorafgaand aan een ruimtelijke ingreep dient er een quicskcan flora en fauna uitgevoerd te worden.  Een quickscan flora en fauna brengt de planten en dieren in een gebied in kaart. Vaak met het oog op de ontwikkeling van een project of gebied en de omgevingsvergunning die daarvoor nodig is. Alleen als uit de quickscan blijkt dat gierzwaluwen te verwachten zijn, is een aanvullend gierzwaluwonderzoek nodig.

Hoe gaat aanvullend gierzwaluwonderzoek in zijn werk?

De gierzwaluw is maar drie maanden per jaar in Nederland, van half april tot eind juli/ begin augustus. In die periode maakt de gierzwaluw haar nest en broedt ze twee tot drie eieren uit. Nesten worden bij voorkeur gemaakt in holtes in gebouwen. De gierzwaluw is het beste te spotten bij droog weer, net na zonsondergang. Omdat de gierzwaluw zich 99% van de tijd in de lucht bevindt, is het kiezen van het juiste observatiemoment zeer belangrijk.

Vervolgtraject

Indien er wel aangetoond kan worden dat de gierzwaluwen en/of hun verblijfplaatsen in het geding komen bij de beoogde werkzaamheden, dan dient er een ontheffing aangevraagd te worden. Ook bij dit traject kunnen wij u adviseren en begeleiden. Deze bestaat uit een ontheffingsaanvraag en een plan van aanpak met schadebeperkende en compenserende maatregelen.

Let op! Vaak duurt de behandeling van een ontheffingsaanvraag enkele maanden, begin dus op tijd!

Meer weten?

Voor meer informatie over aanvullend gierzwaluwonderzoek kunt u direct contact opnemen met onze deskundigen. Wij helpen u graag verder. Ook kunt u direct online een offerte aanvragen.

Contact

Joost Welmers | Tritium Advies

Joost Welmers

RO Coördinator