Een oude vervuilde stortplaats, vaak een last voor gemeenten. Maar niet voor gemeente Dordrecht. Met duurzaamheid hoog in het vaandel en de nodige creativiteit is er meer mogelijk dan je denkt! In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ), heeft Tritium Advies een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Reggestraat in Dordrecht.

Bodemonderzoek

Op de locatie bevindt zich onder andere een moestuin die beheert en onderhouden wordt door de Moestuinvereniging De Terp onder leiding van Jans Sieben. De gemeente is voornemens om op de locatie ook een natuurspeeltuin te realiseren. In het verleden zijn op de locatie een groot aantal bodemonderzoeken uitgevoerd waarmee is vastgesteld dat de locatie als gevolg van het gebruik als stortplaats verontreinigd is geraakt met onder andere zware metalen. In verband met de voorgenomen herontwikkeling is door Tritium Advies in 2019 een bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit bleek dat de bovengrond op een deel van het terrein te veel lood en andere zware metalen bevat, met humane en ecologisch risico’s als gevolg. Er moest dus gesaneerd worden.

Bodemsanering

Anderhalf jaar na het bodemonderzoek is gestart met de bodemsanering. Het gehele terrein wordt momenteel opgehoogd met een laag van minimaal een halve meter schone grond. Dus ook de moestuin, de beplanting is verwijderd en moestuin wordt na de sanering weer aangeplant. Zelfs het clubhuis van de moestuinvereniging wordt met behulp van stalen balken opgekrikt, om ook daaronder een schone leeflaag aan te kunnen brengen.

Onze milieukundig begeleider Pauke van der Stelt begeleidt het saneringsproces: “Om te zorgen dat de kinderen er veilig op kunnen spelen, brengen we een doek aan op het oude maaiveldniveau, vervolgens brengen we grond aan (met de bodemkwaliteitsklasse wonen) om contactmogelijkheden met de verontreiniging weg te nemen en veiligheid te kunnen garanderen”, aldus Pauke.

Het doel is om het project af te ronden in het voorjaar. Als in maart of april het groeiseizoen begint willen de mensen weer beginnen met tuinieren. Ook de natuurspeeltuin moet dan klaar zijn. Jans Sieben zegt volgens het artikel in het AD het volgende over het project: “Waar het om gaat is dat je hiermee meer leven in de wijk brengt.”

Meer weten?

Lees er meer over terug in het AD: https://www.ad.nl/dordrecht/hoe-het-toch-mogelijk-is-om-een-speeltuin-en-moestuin-te-houden-op-een-zwaar-vervuilde-stortplaats~af3f5eba/

 

Natuurspeeltuin

Pauke van der Stelt - Milieukundig begeleider

Veldwerker bodem Tritium

Als wij klaar zijn kunnen kinderen hier veilig spelen

Meer weten over dit onderzoek?

Neem voor meer informatie contact op met onze bodem specialisten, of lees het hele artikel over het het veldje aan de Reggestraat op AD.nl.

Lees verder