Het saneren van vervuilde grond is vaak een kostbare aangelegenheid. Daarom bestaat er al geruime tijd een subsidieregeling voor bodemsanering. Deze zogenaamde “Bedrijvenregeling” nadert zijn einddatum.

Over de regeling

De bedrijvenregeling is een initiatief geweest van de rijksoverheid, in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland. Het doel is bedrijven financieel te ondersteunen bij de sanering van een bodemverontreiniging op hun perceel. Ruim 10.000 eigenaren hebben zich in het verleden aangemeld bij provincie, gemeente of bij Stichting Bodemcentrum, later gefuseerd met Stichting Bodembeheer Nederland. Bedrijven die zich niet hebben aangemeld kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor de co-financieringsregeling. De subsidiebedragen verschillen per situatie. Gemiddeld is de subsidie zo’n 35% van de saneringskosten.

Wat betekent de einddatum

Voor 1 januari 2024 is het nog mogelijk om gebruik te maken van de Bedrijvenregeling bodemsanering. Deze subsidieregeling is bedoeld voor industriële bedrijven die bodemverontreiniging op hun eigen terrein willen saneren. Bedrijven die zich vóór 2008 hebben aangemeld voor de regeling hebben tot 1 januari 2025 de tijd om aan te geven dat ze hiervan gebruik willen maken. Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u nu actie ondernemen. Het saneringsplan moet uiterlijk op 31 december 2023 zijn ingediend en de financiële bijdrage moet uiterlijk op 31 december 2024 zijn aangevraagd. De bodemsanering moet voor 1 januari 2030 zijn afgerond. De Bedrijvenregeling is tussentijds op vier punten gewijzigd, waardoor deze nu interessanter is voor bedrijven die willen verhuizen, overdragen, verkopen of beëindigen.

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor subsidie dienen nog dit jaar, dus voor 1 januari 2024, een saneringsplan of BUS-melding te hebben ingediend bij het bevoegd gezag. Daarna hebben zij nog tot 31 december 2024 tijd om subsidie aan te vragen bij het bevoegd gezag of bij Bodembeheer Nederland.

Cofinancieringsregeling

Als uw bedrijf zich niet heeft aangemeld voor de Bedrijvenregeling, maar u toch te maken heeft met bodemverontreiniging die vóór 1987 is ontstaan, kunt u mogelijk gebruikmaken van de cofinancieringsregeling. Neem voor meer informatie en advies contact op één van onze bodemadviseurs.

Einddatum subsidieregeling bodemsanering

Subsidie Bedrijvenregeling aanvragen

U kunt de subsidie Bedrijvenregeling op 3 manieren aanvragen:

Subsidie cofinanciering aanvragen

U vraagt de subsidie Cofinanciering aan door contact op te nemen met Bodembeheer Nederland.