...

Energie en duurzaamheid »

Energie

Energie is voor veel bedrijven een grote kostenpost. Daarnaast is er sprake van toenemende druk vanuit de overheid en de omgeving om energiebesparingen te realiseren. Hierom èn omdat er grote onzekerheid is over ontwikkelingen in de energiemarkt is het van belang grip te hebben op het energiegebruik. Niet alleen omdat er in veel bedrijfssituaties geld valt te verdienen door het nemen van energiemaatregelen, ook zijn er tegelijkertijd mogelijkheden om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken. Aan de hand van de strategie Trias Energetica kan het energiegebruik doorgelicht worden.

Strategie energietransitie projecten

  • Het beperken van energieverbruik door verspilling tegen te gaan
  • Het maximaal gebruik maken van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water- en zonne-energie
  • Het zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien

Bij het verkennen en uitvoeren van deze stappen kunnen wij u ondersteunen. Hiermee bespaart u op energiekosten en wordt er direct milieuwinst geboekt.

Wet milieubeheer

De Wet Milieubeheer is een raamwet die de grote lijnen aangeeft. Daarbinnen verplicht het Activiteitenbesluit bepaalde bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of korter.

Bij Tritium onderscheiden wij de volgende diensten op het gebied van Energie & Duurzaamheid:

Meer weten?

Heeft u een vraagstuk op het gebied van energie en duurzaamheid? Neem gerust contact met ons op, onze experts. Zij helpen u graag verder. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Daan Jacobs

Projectleider GBEF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!