...

BENG berekenen »

BENG Berekening

‘Bijna EnergieNeutraal Gebouw’, beter bekend als BENG, is vanaf januari 2021 verplicht voor de vergunningsaanvraag en heeft daarmee de voormalige EPC-berekening vervangen. De berekening brengt de energetische kwaliteit van gebouwen in kaart en is de basis voor het verkrijgen van uw energielabel(s).

Energieprestatie gebouwen

Met een BENG berekening wordt de energieprestatie van een woning of een utiliteitsgebouw bepaald volgens de z.g. NTA8800. Deze BENG berekening is vanaf 1 januari 2021 verplicht bij de vergunningsaanvraag van nieuwbouw gebouwen (woningen en utiliteit). Maar ook als u een energielabel wilt verkrijgen voor bestaande bouw, is een BENG-berekening vereist. Tritium Advies heeft gecertificeerde specialisten in dienst die u zowel met nieuwbouw als met bestaande woningbouw kunnen adviseren op het gebied van duurzame woningen. Hieronder leest u hier meer over.

BENG berekening onmisbaar voor verkoop of verhuur

Met een BENG berekening bewijst u aan de gemeente dat uw woning(bouw) voldoet aan de gestelde energetische eisen conform bouwbesluit. Zonder kloppende berekening wordt uw vergunningsaanvraag niet in behandeling genomen met alle gevolgen van dien voor de planning en de kosten. Zonder BENG-certificaat mag u zelfs niet verhuren of verkopen. Als u ons vanaf het begin bij betrekt bij de certificaataanvraag – verplicht vanaf het moment dat u een Omgevingsvergunning voor de Activiteit Bouwen heeft – kunnen we niet alleen de noodzakelijke BENG berekening voor de aanvraag omgevingsvergunning voor u verzorgen, maar kunnen we ook tijdens de bouw adviseren en weet u direct bij wijzigingen wat de consequenties zijn voor de BENG berekening. Hierdoor voorkomt u problemen bij oplevering.

BENG laten berekenen? Zorg voor actuele informatie

U dient bij iedere nieuwbouwaanvraag een BENG berekening aan te leveren. Vervolgens dient bij oplevering – en bij al bestaande bouw – een geactualiseerde BENG berekening aangeleverd te worden voor een energielabel. Bij bestaande bouw en bij oplevering worden door middel van een locatiebezoek door een van onze gecertificeerde adviseurs de meest actuele gegevens verzameld en wordt gecontroleerd of het gerealiseerde pand overeenkomt met de bij aanvraag omgevingsvergunning ingediende BENG berekening. Indien afwijkingen geconstateerd worden, wordt de BENG berekening hierop aangepast.

Denkt u er aan om gedurende de bouw bewijslast te verzamelen? Dit is van groot belang, zeker voor zaken die na oplevering niet meer gecontroleerd kunnen worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld diktes van isolatiemateriaal in gevels en daken. Dit kan van grote invloed zijn op het resultaat van de BENG berekening welke bij oplevering opgesteld dient te worden. Voor bestaande bouw is het belangrijk dat u alle mogelijke facturen en bouwplannen verzamelt die zijn gebruikt bij de oorspronkelijke bouw van het pand.

Vervolgens volgt het opstellen en berekenen van de BENG berekening. Dit wordt gedaan door een van onze geaccrediteerde Energieprestatie-adviseurs. De berekening en opnames worden uitgevoerd onder de BRL 9500, de kwaliteitsborging voor Energieprestatie Gebouwen.

Stap voor stap naar een energielabel

Hoe ziet de route naar een energielabel en de daarbij horende BENG berekeningen er nu in het kort uit wanneer u met ons in zee gaat?

De vier stappen bij aanvraag omgevingsvergunning (nieuwbouw):

 1. U doet een aanvraag en wij sturen u zeer snel een offerte
 2. Na akkoord levert u alle relevante bouwtekeningen én alle beschikbare gegevens omtrent installatie en materialisering aan
 3. Met de door u aangeleverde documentatie kunnen wij zeer snel de BENG berekening opstellen
 4. Uit de BENG berekening volgen twee mogelijkheden:
  1. U bouwplan voldoet niet aan de BENG-eisen. Dan adviseren wij u over hoe u wel aan de eisen kan voldoen;
  2. U bouwplan voldoet aan de BENG-eisen. Wij kunnen de berekening afmelden en u krijgt een (voorlopig) energielabel. Indien gewenst kunnen wij adviseren hoe de prestaties van uw woning, en daarmee uw energielabel, te verbeteren.

De vijf stappen bij bestaande bouw of bij oplevering:

 1. U doet een aanvraag en wij sturen u zeer snel een offerte
 2. Na akkoord levert u alle relevante bouwtekeningen aan én alle documenten en bewijzen omtrent isolatie en energievoorziening
 3. Onze adviseurs doen onderzoek op locatie om bewijslast te verzamelen en verifiëren
 4. Met de door u aangeleverde documentatie kunnen wij zeer snel de BENG-berekening opstellen
 5. Uit de BENG berekening volgt een definitief energielabel en het definitieve resultaat op de BENG-indicatoren. Er zijn hierbij twee mogelijkheden:
  1. Bij bestaande bouw: de BENG berekening wordt afgemeld bij het RVO en u ontvangt het energielabel.
  2. Bij oplevering: het resultaat wordt getoetst aan de conform bouwbesluit gestelde eisen en er wordt gekeken of het gerealiseerde gebouw hieraan voldoet. Zo ja, dan ontvangt u het definitieve energielabel. Zo niet, dan gaan we met u in overleg over de afwijkingen en de mogelijkheden tot deze corrigeren c.q. verhelpen.

Uit onze ervaring is gebleken: hoe zorgvuldiger de bewijslast wordt aangeleverd, hoe groter de kans op een goed energielabel. Wees dus grondig en begin op tijd!

Energieprestatie-indicatoren oftewel: de eisen voor BENG

De energieprestatie bij BENG wordt bepaald aan de hand van drie eisen:

 1. Energiebehoefte (kWh/m2.jr). Dit is een indicator van het energiegebruik van de woning, zonder te kijken naar de installatie of het gebruik. Hiermee wordt enkel gebouwschil getoetst. Kortgezegd: hoe ‘energiehongerig’ is de woning?
 2. Primair fossiel energiegebruik (kWh/m2.jr). Naast de gebouwschil wordt in deze indicator tevens de installatie beschouwd. Onder andere verwarming, ventilatie, koeling en energieopwekking op locatie zijn hierbij van belang. Zonnepanelen helpen bijvoorbeeld deze indicator te verbeteren.
 3. Aandeel hernieuwbare energie in procenten (%). Verder dient minimaal een bepaald percentage (bijv. 50%) van de gebruikte energie hernieuwbaar te zijn opgewekt. Dit kan zijn door PV(T)-panelen, warmtepompen of duurzame externe energielevering.

Oververhittingsindicator – TOjuli

Tot slot is er ook nog een oververhittingsindicator, de TOjuli, die inzicht geeft in de temperatuuroverschrijding in uw gebouw. Een zeer goed geïsoleerd appartement op het zuiden met een grote glazen gevel, kan in de zomermaanden ongezond warm worden wanneer deze niet beschikt over actieve koeling of zonneschermen/screens. Met deze indicator, die wij ook meenemen in onze berekeningen en advies, wordt prettig en vooral gezond wonen geborgd. Woningen met een actieve koeling voldoen automatisch aan deze eis. Wel is het belangrijk om koeling mee te nemen in het fossiel energiegebruik (BENG 2) van het gebouw.

Tritium Advies: alles onder één dak

Als u een BENG-certificering en advies hierover aanvraagt bij Tritium, is het goed te weten dat u bij ons de expertise van vele andere specialisten erbij krijgt. Wij hebben specialisten in dienst op gebied van geluid, bouwfysica en vergunningen. Dit teamwerk maakt onze adviezen en berekeningen nog sterker. Daarbij heeft u zo één plek waar u naartoe kunt voor advies op een breed gebied rondom bouw en vergunningen.

Meer weten over BENG berekenen?

Er is een hoop te lezen en te weten over de nieuwe BENG-richtlijnen. Onze adviseurs adviseren u graag over de richtlijnen en voeren de vereiste BENG berekeningen voor woningbouw voor u uit. Voor zowel de aanvraag omgevingsvergunning als voor oplevering kunt u bij ons terecht.

Wij hebben meerdere gecertificeerde experts die altijd snel voor u klaarstaan, waardoor hoge kwaliteit is gewaarborgd. Verandert er iets aan de energievoorziening of -behoefte van het gebouw tijdens de bouw? Dan denken we met u mee en adviseren u vroegtijdig over de invloed op de BENG-berekening. Zo voorkomt u problemen bij oplevering.

Meer weten? Neem dan gerust contact met een van onze experts.

Contact

Daan Jacobs

Projectleider GBEF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!