...

Energie- audit EED »

Energie- audit EED

De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een bedrijf of organisatie.

Wat is de EED Energie-audit?

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn. Deze richtlijn is in 2012 vastgesteld. Deze richtlijn hoeft tot doel om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa. Daartoe bevat de richtlijn verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Voor bedrijven gelden per juli 2015 2 verplichtingen: artikel 8 en 14. Artikel 8 gaat over de uitvoering van energie-audits door grote ondernemingen. Artikel 14 betreft een kosten-batenanalyse van de warmtevoorziening bij nieuwbouw en renovatie.

Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Is mijn onderneming audit plichtig?

U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit):

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of
  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen

Alternatieve invulling

Sommige ondernemingen hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen. Dit geldt voor bedrijven die ISO 50001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051 voeren. Dergelijke ondernemingen voeren immers al een energie-audit uit.

Hulp bij uw Energie- audit EED

Als u Tritium Advies inschakelt om de energie-audit voor u uit te voeren, kunt u rekenen op een helder en gedetailleerd overzicht van het huidige energieverbruik in uw onderneming. Plus een concrete lijst met besparingen die u kunt realiseren, waar mogelijk met kosten en terugverdientijden. Tritium Advies heeft alle expertise in huis om onderzoek uit te voeren op alle gebieden: gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte. En om u te ondersteunen bij het opstellen van een duurzaam vastgoedbeleid. U houdt altijd één aanspreekpunt, wij zorgen voor de totale regie.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over een Energie-audit EED door Tritium Advies? Neem dan contact op met één van onze energie- en duurzaamheidsspecialisten, zij helpen u graag verder!

Contact

Daan Jacobs

Projectleider GBEF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!