...

Energiebesparingsonderzoek »

Energiebesparingsonderzoek

Bij een energiebesparingsonderzoek worden energiebesparende maatregelen opgespoord en getest op hun haalbaarheid. Bij een aanvraag om een nieuwe vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan het noodzakelijk zijn een energie- en/of waterbesparingsonderzoek te overleggen.
Preventievemaatregelen naar aanleiding van het energiebesparingsonderzoek, reduceren het energieverbruik bij de bron. Preventie heeft zowel voor het milieu als voor uw organisatie diverse voordelen:
  • Economische voordelen: Door vermindering van afval en emissies zijn o.a. de kosten voor afvalverwijdering, afvalwaterlozing en end-of-pipe-maatregelen lager. Ook leiden preventiemaatregelen tot een efficiënter (en lager) verbruik van grond- en hulpstoffen, energie en arbeid per eenheid product.
  • Wettelijke maatregelen: Preventie is een thema dat terugkomt in de Wet milieubeheer (Wm). Bedrijven krijgen dus steeds vaker te maken met een overheid die vraagt naar de inspanningen van het bedrijf ten aanzien van preventie.
  • Arbeidshygiënische voordelen: Een gevolg van preventiemaatregelen kan zijn dat bedrijven besluiten om minder schadelijke grond- of hulpstoffen te gaan gebruiken die tevens minder belastend zijn voor het personeel.
  • Bedrijfsimago: Aandacht voor preventie kan een belangrijke bijdrage leveren aan een positief bedrijfsimago.
  • Kwaliteitsverbetering: In veel gevallen blijkt aandacht voor preventie te resulteren in verbetering op andere gebieden waaronder de kwaliteit van het product.
  • Innovatiebevordering: Door aandacht te besteden aan preventie met name gericht op technologische veranderingen kan gekomen worden tot innovaties binnen een bedrijf.
Kortom, door preventie krijgt u een beter bedrijfsrendement, een verbetering van bedrijfsimago en het heeft daarbij een gunstig effect op ons milieu.
Tritium Advies kan dit onderzoek voor uw bedrijf uitvoeren. Na het uitwerken van de bevindingen worden in overleg de maatregelen besproken en wordt een plan van aanpak opgesteld met prioriteiten, investeringskosten en terugverdientijd.

Meer weten over een energiebesparingsonderzoek?

Heeft u een vraagstuk op het gebied van preventie en energie- of waterbesparingsonderzoek? Neem dan contact op met Tritium Advies, wij helpen u graag verder. Ook kunt u direct online een offerte aanvragen.

Contact

Daan Jacobs

Projectleider GBEF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!