Energieprestatie (EPC) berekenen »

Energieprestatie EPC berekenen

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen moet worden voldaan aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan de energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Het bepalen van de Energieprestatie van gebouwen (de EPC berekenen) wordt sinds de invoering van Bouwbesluit 2012 gedaan conform de EPG-methode, zoals omschreven in NEN 7120. Deze norm geldt voor zowel nieuwbouwwoningen als voor utiliteitsbouw.

Warmteweerstand

Bij de EPC berekeningen wordt daar waar mogelijk uitgegaan van de werkelijke Rc-waarden (warmte-isolerend vermogen), overeenkomstig de detailleringen en materialisering van de architect. De werkelijke Rc-waarden worden bepaald aan de hand van berekeningen van de thermische eigenschappen (Rc-berekeningen) van de uitwendige scheidingsconstructies. Bij het bepalen van de Rc-waarden wordt altijd gezocht naar combinaties van materialen met een realistische uitvoerbaarheid.

Het bereiken van de vereiste of gewenste EPC waarde is sterk afhankelijk van de toegepaste installaties. Ook hierbij wordt altijd gekeken naar een realistische uitvoerbaarheid.

Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) vanaf 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 is de EPC-eis aan de energieprestatie van gebouwen aangescherpt en aangepast in het Bouwbesluit. De aanpassing betekent een aanscherping van de eis van 20% tot 50%. Voor woningen geldt een EPC-eis van 0,4. De EPC voor utiliteitsgebouwen hangt af van de gebruiksfunctie, zie onderstaande tabel.

 EPC-eis
 
2015
Bijeenkomstfunctie
1,1
Celfunctie
1,0
Gezondheidszorgfunctie met bedgebied
1,8
Gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied
0,8
Kantoorfunctie
0,8
Logiesfunctie in logiesgebouw
1,0
Onderwijsfunctie
0,7
Sportfunctie
0,9
Winkelfunctie
1,7
Woningen en Woongebouwen
0,4

Meer weten over EPC berekenen?

Wilt u meer weten over energiezuinigheid? Neem dan gerust contact op met onze deskundigen geluid en bouwfysica. Wij helpen u graag verder. Ook kunt u direct online een offerte aanvragen.

Contact

Projectleider geluid en bouwfysica

Miranda van de Ven

Senior projectleider GBF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!