Graag willen we van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal van onze nieuwe collega’s aan u voor te stellen. Coline en Jan hebben zich in april toegevoegd aan Team Tritium. Noortje en Paul zijn sinds mei bij ons aangesloten. Omdat wij het belangrijk vinden dat onze relaties een beeld hebben bij de collega’s met- en voor wie ze werken, hebben we onze nieuwe collega’s gevraagd wat over hunzelf te vertellen!

Coline de With, zou je wat over jezelf kunnen vertellen?

“Hallo, mijn naam is Coline de With en ik werk sinds kort als projectleider Ruimtelijke Ordening bij Tritium Advies. Ik word enorm enthousiast van nieuwe initiatieven en ruimtelijke ontwikkelingen. Denk daarbij aan nieuwbouwprojecten, uitbreidingsprojecten, en transformaties van bijvoorbeeld een kerk of kantoorpand naar appartementen. Ik geef daarbij graag advies en vind het leuk om de initiatiefnemer te helpen het plan te realiseren. Dat is ook de reden dat ik bij Tritium Advies ben gaan werken. Als onderzoeks- en adviesbureau kunnen we aantonen dat een plan voldoet aan alle wet- en regelgeving en ondersteunen we de initiatiefnemer bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Daarnaast stellen we ook complete bestemmingsplannen op (en straks natuurlijk omgevingsplannen als de Omgevingswet is ingevoerd). Ik ga mij bij Tritium Advies inzetten voor een goede begeleiding van projecten, het uitvoeren van gedegen onderzoeken en het geven van duidelijke adviezen. Daarnaast hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het verwezenlijken van heel veel mooie projecten.”

Ik word enorm enthousiast van nieuwe initiatieven en ruimtelijke ontwikkelingen.

Noortje Hermans, kun je ons vertellen waar jouw hart sneller van gaat kloppen?

“Ik ben een gedreven ecoloog met een passie voor een duurzame samenleving waarin mens en natuur naast elkaar leven. Mijn hart gaat sneller kloppen wanneer ik opdrachtgevers kan inspireren om natuur inclusief te bouwen. Dit is een vorm van duurzaam bouwen waarbij zodanig gebouwd wordt dat een bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden. Het leuke aan werken bij Tritium Advies is de omgang met opdrachtgevers. Daarnaast hangt er binnen het bedrijf een echte “familiesfeer” met veel ontwikkelingsmogelijkheden. Ik ben mei gestart als projectleider ecologie. Dit houdt in dat ik mij ga bezighouden met het het geven van advies omtrent de Wet natuurbescherming bij ruimtelijke ingrepen, van aanvraag tot aan met de ontheffing. Naast het kantoorwerk kun je me ook tegenkomen met een schepnet in de bagger of ’s nachts met een batdetector in mijn hand. Mijn doel voor het komende jaar is mijn kennis en expertise met het ecologische team te delen maar ook zeker nog veel bij te leren van mijn collega’s.”

Noortje Hermans

Mijn hart gaat sneller kloppen wanneer ik opdrachtgevers kan inspireren om natuur inclusief te bouwen.

Jan van Nuenen, kun je aangeven wat je doet en waar jouw passie zit?

“De afgelopen 17 jaar ben ik binnen de bodembranche werkzaam geweest bij verschillende bedrijven in rol van projectleider. Naast het uitvoeren van projecten haalde ik veel voldoening uit het begeleiden en coachen van medewerkers. De laatste jaren ben ik als projectmanager voornamelijk bezig geweest met het aansturen van projectteams, klantrelaties, acquisitie en coachen/begeleiden van medewerkers. Het werd mij snel duidelijk dat ik mij hier volledig op wil richten. Sinds april ben ik daarom bij Tritium Advies gestart als teamleider/ hoofd bodem. De bedrijfsgrootte en verschillende diensten in combinatie met de sfeer en collegialiteit binnen Tritium was voor mij de voornaamste reden om bij Tritium te starten. Als teamleider ga ik daarnaast aansluiten in het management team van Tritium. De combinatie van het coachen en begeleiden van medewerkers en het aansturen van een organisatie is precies wat ik leuk en uitdagend vind!

In mijn nieuwe rol bij Tritium richt ik me als hoofd Breda/Arkel en het team bouwstoffen/waterbodem op het begeleiden en coachen van medewerkers op inhoud, de kwaliteit en efficiency van het werkproces. Tevens zal ik hierin werken met de medewerkers aan het behalen van de financiële doelstellingen. Als teamleider zal ik me samen met Niels inzetten voor de groei en ontwikkeling van het bodemteam, teamprestaties, organisatiedoelstellingen, acquisitie, nieuwe samenwerkingen en andere nieuwe ontwikkelingen.

Buiten mijn werk ben ik in de weekenden veel op het hockey- en voetbalveld. Zaterdag voor mijn dochter en zoon en op zondag hockey ik zelf. Daarnaast reis, kook, wandel en snowboard ik graag.”

Jan van Nuenen

De combinatie van het coachen en begeleiden van medewerkers en het aansturen van een organisatie is precies wat ik leuk en uitdagend vind!

Ook werken bij Tritium?

Tritium Advies is een open no-nonsense organisatie met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe mensen die affiniteit hebben met het bodem, water, lucht, geluid en bouwfysica, kwaliteit, arbo en milieu, ruimtelijke ordening of asbest.

Bekijk vacatures