Oppervlaktewater zie je overal om je heen en iedereen komt er (zeker in de zomer) letterlijk mee in aanraking. Met oppervlaktewater bedoelen we al het water dat in plassen, meren, rivieren, sloten en beekjes voorkomt. Deze wateren bieden leefruimte aan verschillende planten en dieren. Het behoud ervan is belangrijk voor de flora en fauna in Nederland. Daarnaast is een omgeving met schoon water ook voor mensen van groot belang en daarmee oppervlaktewateronderzoek, het onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater, dus net zo zeer. Bij Tritium Advies zien we al jaren dat er een groeiende behoefte is aan advies over oppervlaktewater en ondersteuning van alle bijbehorende processen. We stellen u graag voor aan deze dienst én onze nieuwe oppervlaktewaterexpert Maurice Pals. Sinds kort is hij hét aanspreekpunt voor oppervlaktewateronderzoek binnen onze organisatie.

Wie is onze oppervlaktewaterexpert, Maurice Pals?

Maurice werkt nu alweer ruim 1,5 jaar bij Tritium Advies en houdt zich zowel bezig met het werkveld bodem als water. Na een korte stage bij Tritium tijdens zijn Mbo-opleiding aan het Prinsentuin college heeft hij zijn Hbo-opleiding Milieukunde afgerond, om vervolgens voor de tweede keer aan de slag te gaan bij Tritium Advies. Tijdens zijn opleiding heeft Maurice ook nog stage gelopen bij de Omgevingsdienst Midden- West Brabant én bij het Norwegian Institute of Bio-economy (NIBIO).

Een stage in Noorwegen die nooit is verwaterd

Voor zijn stage bij het NIBIO is Maurice afgereisd naar Ås, een klein dorpje naast Oslo. Hier heeft hij onderzoek gedaan naar de effecten van geulerosie op landbouwgronden. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op landbouwgronden vormt namelijk een bedreiging voor de oppervlaktewaterkwaliteit middels Eutrofiëring: vermesting die optreedt wanneer er te veel nutriënten, zoals fosfaten en nitraten, in het water aanwezig zijn.

Eutrofiëring treedt voornamelijk op in slootjes waar, door uitspoeling, veel meststoffen in het oppervlaktewater terecht komen. De meststoffen bevatten veel nutriënten voor algen waardoor er een sterke toename komt in de groei van algen. Een overmatige stimulatie van de groei van algen kan dan leiden tot vertroebeling van het water. Wanneer de algen sterven worden ze afgebroken door bacteriën die hiervoor zuurstof gebruiken uit het water zodat het water tijdelijk zuurstofloos kan worden (hypoxie). In de ergste gevallen kan dit leiden tot de dood van vele organismen in het water. Redenen genoeg voor grondig onderzoek door Maurice!

Wat is het belang van schoon oppervlaktewater?

Net als in Noorwegen is overal ter wereld, dus ook hier bij ons, schoon oppervlaktewater van levensbelang. Nederland heeft een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan (zoet) oppervlaktewater. We benutten dit oppervlaktewater bijvoorbeeld voor drinkwaterwinning, recreatie (zwemwater) of als vaarwater. Daarnaast is oppervlaktewater een belangrijke habitat voor een grote verscheidenheid aan dieren en planten. De verschillende functies van oppervlaktewater eisen zowel een goede chemische als ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Kwaliteit die door Maurice en zijn collega’s in kaart wordt gebracht.

oppervlaktewateronderzoek

Waarom is oppervlaktewateronderzoek zo belangrijk?

Afvalwater van fabrieken en huishoudens kan in bepaalde mate het oppervlaktewater bereiken en zo de kwaliteit van het oppervlaktewater bedreigen. Tritium Advies voert oppervlaktewateronderzoek uit om de mate van verontreiniging aan te tonen. Met deze meting/ monitoring kunnen waterschappen, organisaties en overheden actie ondernemen en/of aantonen dat ze voldoen aan de Waterwet. Schoon water draagt bij aan een gezonde leefomgeving en natuur. Doordat schoon water uitnodigt tot meer bewegen of te genieten van de aanblik van de natuur, draagt het bij aan een gezonde levensstijl. Schoon drinkwater is een primaire levensbehoefte en dus voor iedereen belangrijk.

Hoe het onderzoek in zijn werk gaat

Bij Tritium Advies hebben we altijd direct contact en korte lijnen met onze klanten. Dit houdt het eenvoudig en vlot. Maurice: “De stappen die we nemen zijn helder: allereerst nemen we met de klant de behoeften door waarna we direct een offerte opstellen. Na akkoord gaan we zo snel mogelijk aan de slag met het veldwerk conform NEN 6600-2. We kunnen putten uit een poule van twaalf ervaren veldwerkers waardoor het veldwerker altijd snel uitgevoerd kan worden. Na monstername, worden de monsters geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. Het eindresultaat, de laatste stap, is een heldere rapportage waarin de resultaten van het onderzoek overzichtelijk worden weergeven.”

Onderzoek laten doen?

Wilt u ook gebruik maken van de expertise van Maurice en ons wateroppervlakteteam? U kunt via de website contact opnemen met Maurice of een andere expert van ons ‘waterteam’. Dit kan via de sectie over oppervlaktewateronderzoek of direct door te bellen met 088 – 44 02 900.

Maurice PalsProjectleider oppervlaktewater

Oppervlaktewatermonitoring nodig?

Wilt u ook gebruik maken van de expertise van Maurice en ons oppervlaktewater monitoring team? Of wilt u vrijblijvend informatie ontvangen over oppervlaktewatermonitoring? Neem dan gemakkelijk en snel contact op met Maurice via onderstaande button.

Neem contact op