De bodem in Nederland bestaat uit een mengsel van zand, grind, klei en plantenresten die de aardkorst bedekt. In deze laag groeien niet alleen planten en bomen, we bouwen er ook onze dorpen en steden op. De bodem is letterlijk en figuurlijk een belangrijke onderlegger voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast speelt de manier waarop we omgaan met onze bodem ook een zeer belangrijke rol in het tegengaan van de effecten van klimaatverandering.

Als je hierover nadenkt dan is het dus géén wonder dat onze nieuwe collega Maurice Pals een passie heeft voor dit vakgebied! In dit artikel stellen we graag onze (niet zo nieuwe) collega Maurice aan u voor

Paspoort:

Naam: Maurice Pals
Leeftijd: 25 jaar
Woonplaats: Gilze
Afgestudeerd aan: HAS in Den Bosch
Opleiding: Milieukunde
Lid van Team: Bodem & Ondergrond

Welkom terug bij Tritium Advies Maurice!

“Ja dankjewel! In 2012 heb ik via het Prinsentuin Collega in Breda een (veldwerk) snuffelstage bij Tritium Advies gedaan. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik hier o.a. mijn proeve van bekwaamheid heb afgerond. Het is fijn om weer terug te zijn”.

Wat heb je in de tussentijd allemaal gedaan?

“Nadat ik de opleiding ‘Natuur en Ruimte’ op het Prinsentuin College had afgerond, ben ik naar de HAS in Den- Bosch gegaan. Hier heb ik de Hbo-opleiding Milieukunde doorlopen. Tijdens die opleiding word je opgeleid tot iemand die werkt aan een duurzame samenleving. Je leert milieuproblemen op te lossen en te voorkomen, zoals grondwater- en bodemverontreiniging. Ik heb hier een erg leuke tijd gehad”!

Waar komt die passie voor bodem vandaan?

“Tijdens mijn studie heb ik kennis gemaakt met meerdere vakgebieden binnen het natuur en milieu domein. Op de een of andere manier trokken de bodemprojecten mij altijd het meeste. Zo heb ik een saneringsplan geschreven voor een locatie met een olieverontreiniging in Deurne en heb ik voor de Rijkswaterstaat een grondwatermonitoringsplan voor het Grevelingenmeer opgesteld. Ook ben ik 3,5 maand naar Noorwegen geweest voor een onderzoek naar bodemerosie op akkers”.

In Noorwegen, wat leuk. Kun je daar iets meer over vertellen?

“Tijdens mijn opleiding heb in Ås, een dorpje naast Oslo, stagegelopen bij NIBIO (Norwegian Institute of Bio-economy). Hier heb ik met dronefotogrammetrie onderzoek gedaan naar geulerosie op landbouwgronden. De aanleiding van het onderzoek was Eutrofiëring. Dit treedt voornamelijk op in slootjes met zoetwater waar, door uitspoeling veel meststoffen in het water terecht komen. De meststoffen bevatten veel nutriënten voor algen waardoor er een sterke toename is in de groei van Algen. Een overmatige stimulatie van de groei van algen kan echter leiden tot vertroebeling van het water. Wanneer de algen sterven worden ze afgebroken door bacteriën die hiervoor zuurstof gebruiken uit het water zodat het water tijdelijk zuurstofloos kan worden (hypoxie). In de ergste gevallen kan dit leiden tot de dood van vele organismen in het water”.

Wauw interessant! Van de Fjorden van Noorwegen naar de bodem in Nederland, hoe gaat het bij Tritium?

“Ja, ontzettend goed! Ik ben op 5 oktober begonnen. De afgelopen weken ben ik ingewerkt en opgeleid door verschillende ervaren projectleiders. Ik heb mij verdiept in de verschillende BRL’s en de eigenschappen van de verschillende stoffen in de bodem. Ik heb zelfs al de eerste offertes de deur uit gedaan. Ik kan niet wachten totdat ik akkoord krijg op mijn eerste onderzoek! Dan begint namelijk het ‘echte’ werk! Ik kijk er enorm naar uit om een klant verder te helpen”.

Wat zou je jouw toekomstige klanten graag mee willen geven?

“In de korte tijd dat ik bij Tritium werk heb ik nu al ervaren dat het bedrijf echt een hoge kwaliteit levert en heel betrouwbaar is. Dit past ook bij het beeld dat ik persoonlijk heb en het product wat ik graag wil leveren. Een bodemonderzoek is in mijn beleving dan ook niet iets negatiefs maar een goede garantie en bijdrage die je kunt leveren aan een schoon, gezond en leefbaar milieu”.

Maurice Pals

Maurice Pals

Tijdens mijn opleiding heb in Ås, een dorpje naast Oslo, stagegelopen bij het Norwegian Institute of Bio-economy

Werken bij Tritium

Tritium Advies is een open no-nonsense organisatie met oog voor duurzaamheid en kwaliteit. We zijn regelmatig op zoek naar nieuwe mensen die affiniteit hebben met het bodem, water, lucht, geluid en bouwfysica, kwaliteit, arbo en milieu, ruimtelijke ordening of asbest. Meer weten over werken bij Tritium?

Bekijk vacatures