Duurzaam waterbeheer begint met inzicht in de hoeveelheid en de kwaliteit van baggerspecie. Bij Tritium Advies zagen we dat er een groeiende behoefte was aan advies over waterbodemonderzoek en ondersteuning van alle bijbehorende processen. We stellen u graag voor aan deze dienst én de expert die het team Waterbodem bij ons leidt: Senior projectleider Saskia Buijs.

Wie is onze waterbodemexpert, Saskia Buijs?

Saskia is geboren en getogen in Moerdijk en momenteel woonachtig in Lage Zwaluwe en geniet in de vrije tijd het meest van tennissen en wandelen. De favoriete wandelplekken? “Dat verschilt per seizoen, in de zomer zeker het strand in Zeeland en de heide in Brabant. In de winter en herfst geniet ik het meest van het bladerdak in het bos, bijvoorbeeld op de Veluwe. In het buitenland zou ik Oostenrijk iedereen aanraden.” aldus Saskia.

Over het vak

Saskia is opgeleid in het vak ‘Land en Watermanagement’ aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp en afgestudeerd in Hydrologie. Na eerst werkzaam te zijn geweest bij advies- en ingenieursbureau Tauw, is Saskia sinds 2021 Waterbodemspecialist bij Tritium Advies. “Het prettige bij Tritium is dat je niet alleen vakinhoudelijk verantwoordelijk bent, maar ook voor de zaken eromheen, denk aan offertes, projectcoördinatie en klantcontact. Dit werkt prettig en is erg goed voor de doorlooptijd van projecten. Je hebt altijd een vinger aan de pols.”

Advies en begeleiding op het gebied van waterbodem

Waterbodemonderzoek is o.a. van belang voor het op diepte houden van watergangen, de verbetering van de waterkwaliteit en het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Saskia: “Met ons team van experts ondersteunen we organisaties met vraagstukken omtrent de kwaliteit van te baggeren of te ontgraven materiaal. Klanten kunnen bij ons onder meer terecht voor kwaliteitsbepaling van de waterbodem, profielmetingen en milieukundige begeleiding bij ingrepen in de waterbodem. Een handig overzicht van wat we aanbieden is sinds kort te vinden op onze website.

Vaak voorkomende problemen bij waterbodems

Problemen met de waterbodem komen in vele type wateren voor, denk aan havens, stranden, vennen, oevergebieden, grachten in steden en in kribben.

Saskia: “De problemen die de waterbodem kan veroorzaken variëren al net zoveel als de locaties. Ze leiden tot problemen in de afvoer van water, de doorgang voor schepen en voor een slechte waterkwaliteit. Dit laatste kan weer impact hebben op de flora en fauna en zwemveiligheid. Je realiseert je hier hoeveel samenhangt met de waterbodemkwaliteit.”

Waterbodemonderzoek Venlo

Wat we kunnen betekenen

Waterbodemonderzoek is vaak van belang bij situaties waarbij baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en waarbij de kwaliteit van de waterbodem moet worden bepaald. Saskia: “We nemen onze klanten bij de hand, door het gehele proces omtrent een waterbodemonderzoek. Onze adviseurs voeren de benodigde onderzoeken conform de huidige wet- en regelgeving uit. We zetten alle bijbehorende processen tijdig in gang en adviseren methodes om sneller of kostenefficiënter doelstellingen te behalen. Deze brede betrokkenheid wordt altijd erg gewaardeerd. Tot slot ondersteunen wij ook bij het bepalen van de afzetmogelijkheden (bij de aanwezigheid van PFAS).”

Waarvoor het waterbodemonderzoek nodig is

Saskia: “De uitkomsten uit onze onderzoeken zijn van belang voor twee zaken. Allereerst voor vergunningen en meldingen. Vaak moeten de resultaten als bijlage bij een aanvraag of melding worden meegestuurd. En ten tweede voor de bepaling van mogelijke bestemmingen voor het materiaal wat vrijkomt. Hierbij zijn de chemische en fysische eigenschappen die wij meten van belang.”

Hoe de aanvraag in zijn werk gaat

Bij Tritium Advies hebben we altijd direct contact en korte lijnen met onze klanten. Dit houdt het eenvoudig en vlot. Saskia: “De stappen die we nemen zijn helder: allereerst nemen we met de klant de behoeften door en stellen we zo spoedig mogelijk een offerte op. Vervolgens gaan we aan de slag met het vooronderzoek, de onderzoeksinspanning zelf en het veldwerk. Het eindresultaat, de laatste stap, is een heldere rapportage inclusief advies over de afzetmogelijkheden. Dit schrijven wij altijd in begrijpelijke taal, zodat het voor iedereen duidelijk is wat het resultaat is. Het rapport dient als milieuhygiënische verklaring.

Mooie projecten achter de rug

“Bij Tritium heb ik met het team inmiddels al flink wat mooie waterbodemprojecten achter de rug. Denk bijvoorbeeld aan het project in Venlo ten behoeve van aankoop en inrichting van percelen tot een overslagterminal. Ook de onderzoeken in Raamsdonksveer en Bolnes voor de voorgenomen baggerwerkzaamheden zijn mooie voorbeelden van projecten die mooi zijn om uit te voeren en waarbij de passie voor het vak en de ervaring van het team komen bovendrijven. En natuurlijk geven de positieve verhalen die we terugkrijgen van onze klanten alleen maar meer energie. We kijken altijd weer uit naar nieuwe projecten die we op gaan pakken.” aldus Saskia.

Onderzoek laten doen?

Wilt u ook gebruik maken van de expertise van Saskia en ons waterbodemteam? U kunt via de website contact opnemen met Saskia of een andere expert van ons Waterbodem-team. Dit kan via de Waterbodem-sectie of direct te bellen met 088 – 44 02 900.

Projectleider waterbodem

Waterkwaliteit niet op orde

Naast de stikstofcrisis waar Nederland nog steeds mee worstelt dreigt een tweede milieucrisis: de Nederlandse waterkwaliteit is niet op orde. Nederland gaat de Europese doelen die binnen vijf jaar bereikt moeten worden waarschijnlijk niet halen, schrijft minister Harbers van Infrastructuur en Milieu aan de Kamer. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet al het grond- en oppervlaktewater in Europa in 2027 van goede kwaliteit zijn. Als waterbodem specialist draagt Tritium Advies graag haar steentje hieraan bij. Benieuwd hoe Tritium Advies dit doet?

Bekijk waterbodem diensten