In het geval van ontheffingen van de Flora- en faunawet worden vaak voorwaarden meegegeven. Om vroegtijdig inzicht te krijgen in welke voorwaarden dat zouden kunnen zijn, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) enkele soortenstandaarden opgesteld met daarin preventieve maatregelen om schade te voorkomen aan een specifieke diersoort bij veel voorkomende werkzaamheden.
Het was echter onduidelijk wat de juridische status van deze standaarden was, en/of er ook van kon worden afgeweken. Hierover heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS uitspraak gedaan op 10 februari 2016.

Conclusie:
De uitspraak van de Afdeling maakt duidelijk dat de soortenstandaard een handig hulpmiddel is om te weten te komen welke maatregelen volgens RVO getroffen kunnen worden om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen. De soortenstandaard is echter geen dwingend keurslijf waar niet van kan worden afgeweken. Aan een afwijking van de soortenstandaard zal wel een deskundigenrapport ten grondslag moeten liggen.

Hier kan Tritium Advies u uiteraard bij van dienst zijn. Tritium voert voor overheden, bedrijven, organisaties en particulieren Quickscans flora en fauna uit en aanvullende flora en fauna onderzoeken.

Heeft u een ander ecologisch vraagstuk wat u graag voorlegt? Neem dan contact op met ons ecologisch team via het telefoonnummer: 088- 440 2900 of vraag direct een offerte aan.