Het is bekend in binnen- en buitenland: Nederland is een écht fietsland. Met de elektrificatie van onze fietsen pakken Nederlanders bovendien steeds vaker de fiets en doen dit ook nog op latere leeftijd en voor grotere afstanden. Situaties waarin we ‘vroeger’ de bus of auto zouden pakken, zijn nu te fietsen. Daarom wordt er in de toekomst nog meer ingezet de verbetering van ons fietspadennetwerk. Het leuke is dat wij bij Tritium op het moment – of eigenlijk al jaren – hier aan meewerken: we zijn namelijk betrokken bij enkele mooie snelfietspad-projecten.

Handige nummering langs snelwegen

Landelijk lopen er diverse projecten om deze snelle fietsverbindingen te realiseren als alternatief voor de auto en het openbaar vervoer: de zogenaamde ‘snelfietspaden’. Ze zijn makkelijk te herkennen want de nummering van deze fietspaden wordt gekoppeld aan de nummering van de autosnelwegen die er vlakbij liggen. Snelfietspad F2 (Eindhoven-Den Bosch) komt bijvoorbeeld langs de A2 en fietspad F270 (Eindhoven-Helmond) komt als alternatief voor de A270.

Tritium onderzoekt locaties in Q4 2023

We zijn bij Tritium al jaren bezig met diverse onderzoeken ten behoeve van het laatstgenoemde tracé, dat vlakbij het kantoor in Nuenen komt te liggen. En het mooie nieuws: enkele weken geleden heeft de gemeente Eindhoven ook opdracht verleend voor een milieutechnisch onderzoek voor de aanleg van de F2 op het Eindhovense grondgebied.

Hiervoor dient op zeven locaties in Eindhoven-Noord de infrastructuur te worden aangepast. De onderzoeken hiervoor worden door Tritium in oktober-december 2023 uitgevoerd. Wanneer het volledige tracé gereed is, is nog niet bekend, maar natuurlijk houden we jullie op de hoogte.

Meer informatie over fietspad F270 vind je hier, op de website van Gemeente Eindhoven

Bodemonderzoek

Wat is een bodemonderzoek? Een bodemonderzoek is een milieuhygiënisch onderzoek naar de chemische kwaliteit van de bodem (en het grondwater) op een specifieke locatie. Onze bodemspecialisten houden zich bezig met alles wat met de milieuhygiënische en civieltechnische eigenschappen van de bodem te maken heeft.

Verder lezen