De kou komt eraan, een periode van lekker warm binnen zitten, maar niet voor teamleider Geluid & Bouwfysica en gebouw thermografie expert Mark van der Donk. Want dit is het ideale moment om gebouwen buiten te controleren op thermische isolatie en luchtdoorlatendheid. Met behulp van de warmtebeeldcamera weet Mark problemen met kou, vocht of tocht feilloos op te speuren. En dat zorgt voor extra wooncomfort, zonder hak- of breekwerk.

Warmtebeeldcamera, hoe werkt het?
Een warmtebeeldcamera meet infraroodstraling en maakt thermische energie zichtbaar met behulp van een kleurenbeeld. Zo kunnen temperatuurverschillen en dus mogelijke problemen met vocht of energieverlies, worden opgespoord. Het aflezen van een warmtebeeldcamera houdt echter meer in dan het kijken naar blauwe of rode kleuren. Een op de juiste manier interpreteren van de beelden vraagt om kennis van de emissiviteit van materialen.

Emissiviteit
Mark: ‘De theorie achter een warmtebeeldcamera is dat ieder materiaal een eigen vermogen heeft om warmte af te stralen, ook wel emissiviteit genoemd. Die emissiviteit stel je in op het materiaal waarvan je opnames maakt. Een warmtebeeld bevat echter vaak diverse materialen. Als dat materialen zijn met een verschillende emissiviteit, dan moet je het beeld op de camera anders interpreteren. Zo hebben metselwerk en beton een andere emissiviteit dan bijvoorbeeld metalen onderdelen. Zie je beton en blinkend metaal in één beeld, dan zou je kunnen denken dat zich op de plek van het metaal een warmtespot bevindt. Die is er niet, metaal heeft gewoon een andere warmteuitstraling.’

Herfst, lekker koud is ideaal

Er is temperatuurverschil nodig om te kunnen meten. Dus binnen een huis of gebouw op temperatuur brengen terwijl het buiten maximaal 5 tot 10 graden is, geeft het beste beeld.
En dan mag de zon niet schijnen, want dat zorgt voor een vertekening. De herfstperiode tussen 5 uur en 8 uur ’s ochtends is daarom ideaal.

De kunst van vaststellen en adviseren
‘Om tot een gedegen advies te komen, is naast kennis van de warmtebeeldcamera ook bouwkundig inzicht vereist. Ik vraag altijd alle beschikbare tekeningen op en kijk hoe de uitvoering van een project is verlopen. Ook loop ik vaak voor het maken van de foto’s al eens rond in het gebouw. Zo heb ik vooraf al een idee van de mogelijke probleemgebieden. Het maken van thermografische foto’s is daarna zo gedaan. Op basis van de foto’s, de inspectie en de tekeningen stel ik eventuele gebreken en de oorzaak daarvan vast. Daarop baseer ik vervolgens mijn advies, want dat is waar het uiteindelijk om draait: hoe kan het probleem worden opgelost.’

Nieuwbouwprojecten, nacontrole 
Bij nieuwbouwprojecten wordt thermografisch onderzoek steeds vaker opgenomen in het bestek. De opdrachtgever of eigenaar van het gebouw wil met behulp van een thermografische controle zeker weten of de isolatie van het opgeleverde gebouw goed is aangebracht en dat het gebouw luchtdicht is gebouwd. Dat is immers achteraf met alleen een visuele controle aan de buitenkant, niet met zekerheid te zeggen.

Renovaties en koudebruggen
Woningbouwverenigingen zetten gebouwthermografie vaak in bij renovatiewerkzaamheden zoals na-isoleren. Mark: ‘In dat geval controleren we, met behulp van de warmtebeeldcamera, hoe het gebouw er thermografisch uitziet en of er eventuele aandachtspunten zijn. Zijn er bijvoorbeeld lateien of vloerconstructies die doorliggen tot in het buitenblad (de buitenmuur) dan kunnen deze koudebruggen, afhankelijk van het toe te passen na-isolatiesysteem, blijven bestaan. Met alle gevolgen van dien. Een meting met de warmtebeeldcamera helpt om dit soort problemen op voorhand te signaleren.

De volgende stap is het controleren van het na-isoleren. Dan brengen we achteraf met de warmtebeeldcamera in beeld of een muur helemaal goed geïsoleerd is.’

Vochtonderzoek, vaak in particuliere woningen
‘Bij vochtonderzoek gaat het vaak om vochtproblemen binnen. Sommige plekken zijn direct visueel waarneembaar. Maar ook voordat vochtproblemen met het blote oog te zien zijn, kan een warmtebeeldcamera deze signaleren door het vaststellen van temperatuurverschillen. Bovendien wordt dan nog sneller duidelijk wat het probleem is; zit er een lekkage of is er sprake van koudebruggen of inwendige condensatie.’

Ook voor warmteproblemen

Niet alleen kou kan het probleem zijn, ook in warme kwesties komt de warmtebeeldcamera van pas. Mark: ‘Een van onze opdrachtgevers had problemen met een bedrijfsruimte waar het wel heel erg warm werd. Nu bevond deze ruimte zich naast een grote oven, dus dat er wat warmte vrijkwam was logisch. Echter, met behulp van de camera was goed te zien dat er een lek in de bovenaansluiting van een van de wanden van de oven zat. Dat lek bevond zich op 8 meter hoogte, zonder warmtecamera is zo’n probleem niet zo snel te herleiden.’

Totaaladvies geluid, luchtdoorlatendheid en gebouw thermografie. 
‘Het meten met een warmtebeeldcamera, kan onderdeel zijn van een algehele check, zeker in het geval van een nieuwbouwproject. Na oplevering wordt een gebouw gecontroleerd op drie punten: geluid (interne geluidsisolatie), luchtdoorlatendheid en thermische schil. Tritium heeft alle kennis en apparatuur in huis om een totaalcontrole op deze drie punten uit te voeren en, waar nodig, een hersteladvies op te stellen.’

Meer weten over gebouw thermografie, geluidmetingen of onderzoek naar luchtdoorlatendheid? Neem contact op met Tritium Advies via het nummer
088-44 02 900 of per mail via info@tritium.nl.

Projectleider geluid en bouwfysica gebouw thermografie