...

Geluid en bouwfysica »

Geluid en bouwfysica

Bij geluid en bouwfysica draait het om alles wat nodig is om een goed woon-, werk- en leefklimaat te waarborgen. Denk hierbij aan een aangename akoestiek, juiste temperatuur, voldoende daglicht en ventilatie of het voorkomen van geluidoverlast.

Bouwfysica is “de fysica van de gebouwde omgeving”. Het gaat hierbij om de fysische aspecten van de gebouwde ruimte, van gebouwconstructies en installaties. De fysische aspecten zijn licht, warmte, lucht, vocht en geluid. De gebouwde ruimte omvat zowel de buiten- als de binnenruimte. Veel mensen omschrijven bouwfysica dan ook als de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het binnenklimaat van gebouwen.

Akoestiek

Bij akoestiek wordt al snel gedacht aan muziekinstrumenten of aan de klank in een zaal, de zogenaamde zaalakoestiek. Akoestiek omvat echter alles van de productie van trillingen of geluid (akoestische golven) tot geluidwaarneming (psychoakoestiek) en de gehele overdracht hiertussen (reflectie, absorptie, isolatie, etc.).

Hetzelfde geluid kan voor de ene persoon of situatie wenselijk zijn en voor de andere hinderlijk. Denk bijvoorbeeld aan muziek die klinkt vanuit een café of het geluid van spelende kinderen. Zelfs geluid van verkeer heeft een positieve functie; we horen immers een auto aankomen!

Wetgeving omtrent geluid

Door middel van een aantal wetten en besluiten, zoals de Wet geluidhinder (Wgh), het bouwbesluit, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Arbowet, het Activiteitenbesluit (Barim) en de Wet milieubeheer (Wm) doet de overheid er alles aan om burgers te beschermen tegen geluid van buiten. Denk hierbij aan geluid van weg-, rail- en vliegverkeer, industrielawaai, horecalawaai en burenoverlast.

Akoestisch en bouwfysisch onderzoek

Tritium Advies voert akoestische en bouwfysische onderzoeken uit. We beschikken over simulatie- en rekensoftware en hoogwaardige meetapparatuur om nauwkeurig fysische grootheden te kunnen bepalen en berekenen. Onze ervaren akoestisch adviseurs zijn tevens lid van het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) en hebben de Hogere Cursus Akoestiek te Antwerpen met succes afgerond.

Wanneer u een “stapje verder” wilt gaan dan de huidige standaard: op het gebied van duurzaam bouwen, staan wij u graag bij vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoering en eventuele nazorg.

Bij Tritium onderscheiden wij de volgende diensten op het gebied van geluid en bouwfysica:

 

Meer weten?

Heeft u een vraagstuk op het gebied van geluid en bouwfysica? Neem gerust contact met ons op, onze experts geluid en bouwfysica helpen u graag verder. Of vraag direct een offerte aan.

Contact

Projectleider geluid en bouwfysica

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!