...

Activiteitenbesluit geluid »

Activiteitenbesluit geluid

Het Activiteitenbesluit bevat algemene regels voor bedrijven om het milieu te beschermen, het bevat ook regels om geluidsoverlast door bedrijven te voorkomen. In het Activiteitenbesluit zijn per soort milieubelastende activiteit regels opgenomen. Er gelden ook regels per soort milieubelasting (bijvoorbeeld geluid). Soms is het mogelijk om met ‘maatwerkvoorschriften’ af te wijken van de regels van het Activiteitenbesluit.

Belangrijk milieuaspect

Geluid is een uiterst belangrijk milieuaspect omdat bijna alle functies en bestemmingen er mee te maken hebben. Sommige functies zoals wonen, gezondheidszorg en onderwijs kunnen hinder ondervinden van geluid. Andere functies zijn de veroorzaker van geluidsoverlast, zoals bedrijven en verkeer. In afdeling 2.8 “geluidhinder” van het activiteitenbesluit staan voor bijna alle activiteiten de geluidsvoorschriften.

Tritium Advies adviseert en begeleidt bedrijven en particulieren bij diverse vraagstukken.

Meer weten?

Heeft u een vraagstuk op het gebied van geluid? Neem dan contact op met onze deskundigen op dit gebied. Wij voorzien u graag van het juiste advies.

Contact

Miranda vd Ven

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Online offerte aanvragen

Vraag nu aan!