...

Akoestisch onderzoek horecalawaai »

Horecalawaai

De mogelijkheden om een horecapand te exploiteren worden sterk beïnvloed door de akoestische eigenschappen van het pand en de nabijheid van woningen. Aangezien de Omgevingswet een integrale benadering van de leefomgeving stimuleert zijn deze aspecten erg belangrijk.

Geluidonderzoek en de Omgevingswet

De Omgevingswet biedt kaders en richtlijnen voor het beperken van milieubelastingen, waaronder geluidsoverlast. Voor horecabedrijven betekent dit specifiek het minimaliseren van hinder door (muziek)geluid in de directe omgeving.

Als exploitant van een horecagelegenheid is het essentieel om de akoestische eigenschappen van uw pand goed in kaart te brengen. Een akoestisch onderzoek horecalawaai kan hierbij ondersteunen en wordt doorgaans opgedeeld in verschillende fasen:

  1. Verkennend onderzoek: Bij aankoop of herbestemming wordt de huidige akoestische situatie van het pand in kaart gebracht en worden eventuele geluidlekken geïdentificeerd.
  2. Geluidonderzoek: De bestaande situatie wordt gedetailleerd geanalyseerd, inclusief de bouwkundige staat van het pand. Bij normoverschrijdingen wordt per constructiedeel aangegeven welke geluidsreductie nodig is en hoe deze gerealiseerd kan worden.
  3. Bouwkundige detaillering: De benodigde reducties worden in overleg met de opdrachtgever vertaald naar specifieke bouwkundige maatregelen.
  4. Controle-onderzoek: Het uiteindelijke resultaat van de bouwkundige aanpassingen wordt vastgesteld, waarna de normen voor toegestane muziekniveaus bepaald kunnen worden.

Gebiedsgerichte Aanpak

In gebieden met meerdere horecagelegenheden is een gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk. Hier wordt samen met exploitanten, omwonenden, gemeente en politie een beleid ontwikkeld om een harmonieuze balans tussen horeca en woonomgeving te bereiken.

Meer Weten?

Wilt u meer informatie over akoestisch onderzoek naar horecalawaai of de implicaties van de nieuwe Omgevingswet? Neem contact op met onze adviseurs of vraag direct een offerte aan.

Contact

Miranda vd Ven

Miranda van de Ven

Coördinator GEBF

Offerte aanvragen

Vraag nu aan